Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarlijkse verbruiksfactuur voor water (particulieren)

Jaarlijkse verbruiksfactuur voor water (particulieren)

Eén keer per jaar krijgt u een afrekening van uw huishoudelijk waterverbruik van het afgelopen jaar.

Levering, afvoer, zuivering

De waterfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. U betaalt voor de levering van drinkwater, afvoer van afvalwater ('gemeentelijke bijdrage') en de zuivering van afvalwater ('bovengemeentelijke saneringsbijdrage') telkens:

 • een vast bedrag (het 'vastrecht'), met een korting per gedomicilieerde
 • + variabel bedrag dat bepaald wordt door uw verbruik: basistarief of comforttarief.

Bekijk het filmpje met uitleg over de waterfactuur(opent in nieuw venster).

Sinds 2016 is de jaarlijkse hoeveelheid gratis drinkwater afgeschaft.

Vast bedrag met korting

U betaalt een vast bedrag ('vastrecht') van 100 euro (excl. btw) per wooneenheid per jaar.

 • U krijgt een korting van 20 euro (excl. btw) per bewoner.
 • De korting geldt voor maximaal 5 bewoners per wooneenheid.
 • Het aantal bewoners dat op op 1 januari gedomicilieerd is op het adres, bepaalt de korting van dat jaar.

Sociaal tarief

Sommige abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water of een compensatie op hun waterfactuur.

Basistarief en comforttarief voor gezinnen

Huishoudens krijgen hun eerste waterverbruik aan een basistarief. Vanaf een bepaalde hoeveelheid water verspringt het tarief (voor levering, afvoer én zuivering) van het basistarief naar het duurdere comforttarief.

 • Het basistarief geldt voor het waterverbruik tot 30 m³ per wooneenheid + 30 m³ per bewoner per jaar.
  Bijvoorbeeld:
  • Gezin met twee volwassenen en twee kinderen. U betaalt het basistarief tot 150 m³ water (30 m³ voor uw wooneenheid + vier keer 30 m³ per bewoner).
  • Alleenstaande. U betaalt het basistarief tot 60 m³ water (30 m³ voor uw wooneenheid + 30 m³ voor één bewoner).
  • Appartementsgebouw met een collectieve meter voor 4 wooneenheden en 12 bewoners. U betaalt het basistarief tot 480 m³ water (4 keer 30 m³ per wooneenheid + 12 keer 30 m³ per bewoner).
  • Tweede verblijf (waar niemand gedomicilieerd is). U betaalt het basistarief tot 30 m³ water (alleen voor de wooneenheid).
 • Het comforttarief geldt voor alle verbruik boven het basisverbruik en bedraagt het dubbele van het basistarief.

Hoeveel precies?

De prijs die het waterbedrijf vraagt voor het kraanwater, verschilt per waterbedrijf en per gebied. Maar de manier waarop het waterbedrijf de prijs berekent(opent in nieuw venster), is overal gelijk. Op de website van de VMM kunt u uw waterfactuur narekenen met een simulator(opent in nieuw venster). U vindt er ook meer informatie over prijzen en tarieven(opent in nieuw venster).

Vrijstelling van bijdrage voor zuivering van afvalwater

Gebruikt u kraanwater en zorgt u zelf voor de zuivering van uw afvalwater met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)? Dan krijgt u (meestal automatisch) een vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater.

Niet-huishoudelijk waterverbruik

Voor bedrijven zonder huishoudelijk verbruik is er maar 1 tarief voor het waterverbruik. Dat noemt men het 'vlak tarief'.

Als u huishoudelijk én niet-huishoudelijk waterverbruik hebt, kunt u kiezen voor het tarief voor gezinnen of voor het vlak tarief voor bedrijven. Neem contact op met uw waterbedrijf als u wil omschakelen. Het waterbedrijf kan wel een vergoeding vragen voor die omschakeling.

Grondwater

Wat betaalt u als u grondwater uit een eigen waterwinning gebruikt?

Veelgestelde vragen