Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kustvisie als voorbeeld tijdens Kennisprogramma Zeespiegelstijging in Nederland Nieuwsberichten van Kustvisie

Kustvisie als voorbeeld tijdens Kennisprogramma Zeespiegelstijging in Nederland

Nieuwsbericht
8 maart 2024

Op het congres was er veel belangstelling voor het co-creatieproces met de stakeholders van Kustvisie

Op maandag 4 maart vond het Kennisprogramma Zeespiegelstijging in Nederland plaats. Tijdens dit congres deelden buurlanden Nederland en België hun oplossingen om de zeespiegelstijging de baas te blijven. De uitdagingen van beide landen zijn immers gelijkaardig, en duinen en dijken maken nu al deel uit van zowel de Nederlandse als de Vlaamse kustlijn. Het projectteam van Kustvisie deelde er zijn kennis en expertise. Het unieke en doorgedreven co-creatieproces dat aan de basis ligt van het draagvlak voor Kustvisie, kon er op veel interesse rekenen.

Tijdens het congres werden visies gepresenteerd die zicht richten op het flexibel meebewegen met de zee, het beschermen van bestaande infrastructuur en uitbreiding richting zee. Het projectteam van Kustvisie stelde het strategisch beleidsplan Kustvisie voor, waarbij we voor onze strandzones kiezen voor het zeewaarts verschuiven van het strand én het verhogen en verbreden van duinen en dijken. De Nederlanders waren bijzonder geïnteresseerd in het co-creatieproces van Kustvisie, waarbij we vanaf het begin alle stakeholders actief betrokken tijdens verschillende onderzoeken en bij de opmaak van ons plan. Het ambitiekader van Kustvisie gaat ook breder dan waterveiligheid of het beschermen tegen overstromingen, zoals in Nederland. We hebben toekomstgericht aandacht voor toerisme-recreatie, economie, natuur(beleving) en een aantrekkelijke inpassing in het landschap. Daarbij stellen we gedragen en haalbare maatregelen voorop.

Onze noorderburen reageerden positief op onze benadering en hopen van onze aanpak binnen Kustvisie te leren.