Wat is alternerend leren?

Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen het leren in een schoolse omgeving en op een werkplek combineren in een alternerende opleiding. Alternerende opleidingen worden georganiseerd in het stelsel duaal leren en het stelsel van leren en werken.

Duaal leren

Duaal Leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als in een schoolse omgeving. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkplekcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.

Leren en werken

In het stelsel van leren en werken volgen leerlingen uit het secundair onderwijs een alternerende opleiding waarbij ze meerdere dagen per week op de werkplek ervaring opdoen. Het stelsel wordt georganiseerd in:

 • het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)
 • de leertijd.

Leerlingen begeleiden bij alternerend leren

 • Stap 1

  Uw leerlingen kunnen de erkende werkplekken raadplegen ((opent in nieuw venster)) op de website duaalleren.vlaanderen. Ze kunnen ook een beroep doen op het netwerk van ondernemingen waarmee u voordien al samenwerkte.

  Ook ondernemingen kunnen zelf op zoek zijn naar opleidingsinstellingen in hun buurt die de opleiding aanbieden waarvoor ze erkend zijn. Zorg er daarom voor dat ondernemingen uw school gemakkelijk terugvinden door uw profiel te beheren ((opent in nieuw venster)) in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

  Hebt u een werkplek gezocht maar niet gevonden? Vul dan het contactformulier 'werkplek gezocht' verder op deze pagina in voor verdere ondersteuning.

 • Stap 2

  Breng ondernemingen die interesse hebben in het aanbieden van een werkplek, op de hoogte van de erkenningsvoorwaarden en de erkenningsprocedure en over de rechten en plichten van de leeronderneming.

 • Stap 3

  Controleer voordat u verdere stappen onderneemt of de onderneming erkend is als leeronderneming in het kader van alternerend leren voor de opleiding waarvoor u een overeenkomst wilt sluiten.

 • Stap 4

  Ondersteun de leerling bij de voorbereiding van het intakegesprek.

  In het intakegesprek bespreken de onderneming en de leerling de wederzijdse verwachtingen, schetst de onderneming een realistisch beeld van de job en peilt ze naar de motivatie van de jongere. Op die manier wordt de kans op een goede match tussen leerling en werkplek groter.

 • Stap 5

  Het opleidingsplan beschrijft het individuele leertraject van de leerling, rekening houdend met specifieke noden van de leerling en de context van de werkplek.

  In het opleidingsplan wordt ook vastgelegd welke competenties aangeleerd zullen worden op school en welke op de werkplek.

 • Stap 6

  Stel een overeenkomst op en bespreek die met de leerling en de onderneming. Laat de overeenkomst ondertekenen door de betrokken partijen en registreer de overeenkomst in het digitale loket app.werkplekduaal.be.

 • Stap 7

  Door regelmatig contact te onderhouden met de onderneming, volgt de trajectbegeleider de vorderingen van de leerling nauw op.

  Verloopt de samenwerking met de leeronderneming minder vlot? Mail naar werkplekduaal@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Werkplek gezocht

Vindt u als trajectbegeleider onvoldoende werkplekken voor uw leerlingen? Vul dan dit webformulier in, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Ondersteuning voor trajectbegeleiders

Het Departement Werk en Sociale Economie organiseert verschillende vormingen om u bij uw taken als trajectbegeleider te ondersteunen. Het vormingsaanbod focust op verschillende facetten van de werkplekcomponent in alternerende opleidingen en is bedoeld voor beginnende en ervaren trajectbegeleiders in duaal leren, DBSO en leertijd.

Meer informatie over het vormingsaanbod