Gedaan met laden. U bevindt zich op: Balseming stoffelijke overschotten Begraving en crematie

Balseming stoffelijke overschotten

Alleen universiteiten mogen de aan hen geschonken stoffelijke overschotten balsemen. Daarnaast is balseming toegestaan in uitzonderlijke gevallen zoals bij rampsituaties.​

Balseming heeft tot doel het stoffelijk overschot langer te kunnen bewaren.

Stoffelijke overschotten mogen niet gebalsemd worden. Op dat principe bestaan 2 uitzonderingen:

  • universiteiten mogen de lichamen die aan hen geschonken worden balsemen in afwachting van het wetenschappelijk onderzoek. Universitaire laboratoria gebruiken stoffelijke overschotten voor studiedoeleinden.
  • In uitzonderlijke gevallen zoals bij rampsituaties mag je stoffelijke overschotten balsemen op gemotiveerd advies van de gezondheidsinspecteur.

De balsemvloeistof mag slechts een minimale dosis aan toxische stoffen bevatten.

Met het oog op de toekomstige ruiming moet de plaats waar gebalsemde lijken begraven zijn geregistreerd worden.

Als de voorschriften voor internationaal lijkenvervoer dat vereisen, is een conserverende behandeling toegestaan.