Gedaan met laden. U bevindt zich op: Laatste wilsbeschikking Begraving en crematie

Laatste wilsbeschikking

Burgers kunnen bij de dienst Burgerzaken van hun gemeente een laatste wilsbeschikking laten registeren. Dat is een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van wat er met hun lichaam gebeurt na hun overlijden. Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking indiende.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een begrafenis of een crematie
 • of je kiest voor een bijbegraving of bijzetting van de urne van de eerder overleden echtgenoot of persoon met wie je een feitelijk gezin vormde of kiest voor een gezamenlijke uitstrooiing van beide assen
 • welke bestemming je wenst te geven aan de as na crematie
 • of de eventuele uitvaartplechtigheid volgens een bepaalde levensbeschouwing moet verlopen
 • in welke gemeente je laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)
 • of je een uitvaartcontract hebt.

Procedure

De burger moet minstens 16 jaar zijn en kan de verklaring altijd intrekken of wijzigen.

 • Stap 1

  De dienst Burgerzaken voorziet een formulier voor de registratie van de laatste wilsbeschikking en kan daarvoor het modeldocument(Word bestand opent in nieuw venster) gebruiken.

 • Stap 2

  De burger geeft een gedateerde en ondertekende verklaring af bij de dienst Burgerzaken tegen ontvangstbewijs.

 • Stap 3

  De dienst Burgerzaken registreert de laatste wilsbeschikking in het bevolkingsregister.

 • Stap 4

  Bij elk overlijden controleert de gemeente of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registeren.