Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeente-Stadsmonitor Data en tools

Gemeente-Stadsmonitor

De Gemeente-Stadsmonitor is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld brengt. Iedereen kan met dit instrument aan de slag om het beleid van gemeenten en steden voor te bereiden, te onderbouwen en sterker te maken. Aan de hand van meer dan 300 indicatoren krijg je een uitstekend zicht op de staat van elke gemeente en stad.

Wat is de Gemeente-Stadsmonitor?

De Gemeente-Stadsmonitor(opent in nieuw venster) bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren of -cijferreeksen over diverse thema’s. De data van ruim 100 indicatoren verzamelden we via een driejaarlijkse burgerbevraging.

Met deze monitor wil Agentschap Binnenlands Bestuur elk lokaal bestuur helpen om beleidskeuzes te onderbouwen en sterker te maken, maar ook elke betrokken burger kan met de gegevens aan de slag.

Inhoud is aan het laden

De burgerbevraging, een unieke bron

‘Is het leuk wonen in de buurt? Kan je veilig fietsen in je gemeente? Heb je contact met je buren? Ben je tevreden over de digitale dienstverlening van je gemeente?’

De burgerbevraging peilt naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers, en dat over heel uiteenlopende thema’s heen: van samenleven, mobiliteit tot wonen en klimaat. Voor inwoners is deze driejaarlijkse burgerbevraging een unieke kans om hun mening te geven over de eigen gemeente of stad.

Naar de cijfers

Ontdek de indicatoren uit de Gemeente-Stadsmonitor op verschillende manieren via de website van de Gemeente-Stadsmonitor(opent in nieuw venster).

  • Gemeente(opent in nieuw venster): deze pagina is een online steekkaart voor jouw gemeente met een beperkte selectie van indicatoren. Je krijgt een eerste indruk van je gemeente en kan vergelijken met anderen Vlaamse gemeenten.
  • Gemeente per thema(opent in nieuw venster): deze pagina is een online steekkaart voor jouw gemeente met een beperkte selectie van indicatoren per thema. Duik per thema dieper in je gemeente en vergelijk met andere Vlaamse gemeenten.
  • Jouw gemeentescan - uitgebreid rapport(opent in nieuw venster): dit PDF-rapport brengt 178 kernindicatoren voor jouw gemeente in beeld via grafieken, kaarten en omschrijvingen. Als benchmark is standaard het Vlaams Gewest opgenomen, al zijn er ook rapporten beschikbaar met een andere benchmark.
  • Jouw gemeentescan - samenvattend rapport(opent in nieuw venster): dit samenvattend PDF-rapport geeft in enkele tabellen per thema voor 178 kernindicatoren het meest recente cijfer voor jouw gemeente. Als benchmark is standaard het Vlaams Gewest opgenomen, al zijn er ook rapporten beschikbaar met een andere benchmark. 
  • Overzicht thema’s(opent in nieuw venster): lees meer over de indicatoren en de meest opvallende resultaten. Naast de 13 basisthema’s zijn er 6 specifieke thema’s: burgerbevraging, centrumsteden, Covid, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie en Vlaamse Rand.
  • Interactieve toepassing(opent in nieuw venster): ga zelf met de indicatoren en cijfers aan de slag. Kies je gemeente, selecteer thema’s en indicatoren naar keuze, koppel een benchmark en ontdek alle cijfers in overzichtelijke grafieken, kaarten en tabellen.
  • Alle data in Excel(opent in nieuw venster): download per thema de beschikbare data van alle survey- en registerindicatoren in Excel-bestand en ga zelf aan de slag met de cijfers.
  • Overzicht indicatoren(opent in nieuw venster): download per indicator alle beschikbare data in een Excel-bestand en ga zelf aan de slag met de cijfers.