Gedaan met laden. U bevindt zich op: (Centrale) besturen van de eredienst Digitale communicatie met de Vlaamse overheid

(Centrale) besturen van de eredienst

Er zijn 2 keuzemogelijkheden waarop (centrale) besturen van de eredienst sinds 1 februari 2023 moeten communiceren met de Vlaamse overheid: het Loket voor Lokale Besturen of Religiopoint. Een combinatie van beide platformen is niet mogelijk.

Loket voor Lokale Besturen

Het Loket voor Lokale Besturen is een online platform waarop niet-Religiopointgebruikers decretale informatie kunnen uitwisselen met gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid. In de 1ste fase (tot midden 2023) voorzien we 4 functionaliteiten:

Je krijg toegang tot het Loket voor Lokale Besturen door jezelf te registreren(opent in nieuw venster). Het representatief orgaan ontvangt vervolgens jouw aanvraag en voorziet na beoordeling de toegang tot het Loket. Deze zelfregistratie geldt niet voor de religiopointgebruikers.

Bij vragen kan je steeds de handleiding raadplegen(opent in nieuw venster).

Voor besturen die nog niet vertrouwd zijn met het Loket voor Lokale Besturen is er goed nieuws. Er is een reeks van korte animatievideo’s(opent in nieuw venster) gemaakt die je de basisfunctionaliteiten in verschillende clips uitlegt. Benieuwd hoe je kan inloggen? Of hoe notulen oplaadt? Je ontdekt het in de videoreeks.

Inhoud is aan het laden

Religiopoint

Voor de eredienstbesturen die werken met ReligioPoint(opent in nieuw venster), het softwarepakket van Vanden Broele, verandert er niets.

Dankzij een nauwe samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en Vanden Broele communiceert Religiopoint vlot met het Loket voor Lokale Besturen, zodat informatie automatisch (en achterliggend) doorstroomt van de ene toepassing naar de andere.

Door gebruik te maken van Religiopoint voldoen zij ook aan de digitale communicatieverplichting vanaf 1 februari 2023.

Controleer de gegevens bij het KBO-nummer van jouw eredienst

Voor de toekenning van de toegang tot de gegevens van jouw bestuur van de eredienst, kijken wij (ook) naar de personen die wettelijk geregistreerd staan in de Kruispuntbank (KBO). Het is dan ook om na te gaan of de gegevens in de KBO nog altijd actueel zijn voor jouw bestuur.

Zijn de gegevens in de KBO niet meer actueel? Laat dan zeker de oude namen verwijderen. Wie opgenomen is in de KBO, heeft een wettelijke basis om gegevens van de eredienst in te kijken en/of te wijzigen. Ga ook na of het zeteladres en de benaming van jouw bestuur van de eredienst klopt.

Veelgestelde vragen


Digitale communicatie met de Vlaamse overheid