Gedaan met laden. U bevindt zich op: Validatie van notuleringsoftware Lokale besluiten als gelinkte open data

Validatie van notuleringsoftware

De notuleringsoftware van lokale besturen moet voldoen aan bepaalde verplichte open standaarden. De controle en validatie verloopt via de innovatieve overheidsopdracht ‘Semantics@YourFingerTips’ van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). Deelnemende softwareleveranciers ontvangen een financiële tegemoetkoming als ze aan de voorwaarden voldoen.

De innovatieve overheidsopdracht ‘Semantics@YourFingertips’ bestaat uit verschillende validatierondes. Elke validatieronde bestaat uit maturiteitsniveaus en/of bonuspunten met criteria waaraan de notuleringsoftware moet voldoen. Een onafhankelijke jury test en valideert de software.

Voor de eerste validatieronde verzamelde het agentschap de behoeften van de lokale besturen. Tijdens een marktconsultatie met de softwareleveranciers toetste het de haalbaarheid af.

 • Stap 1

  Eerste validatieronde

  De eerste validatieronde bestond uit drie maturiteitsniveaus. De validatieronde liep tot 31/1/2019. 4 softwareleveranciers behaalden maturiteitsniveau 1, 2 bedrijven scoorden zelfs hoger.

  Lees de uitgebreidere toelichting over de criteria en maturiteitsniveaus van de eerste ronde in het oproepdocument(opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  Tweede validatieronde

  De tweede validatieronde bestond uit de drie maturiteitsniveaus van de eerste validatieronde en een aantal bonuspunten:

  • resterende entiteiten van het datamodel: implementatie van publicatiedatum, nog niet opgenomen entiteiten (bestuursorgaan), naam van de bestuurseenheid en relaties (bijlagen)
  • correcte publicatie van de publicatiedatum
  • import en export van besluiten
  • de URI’s volgen de Vlaamse URI strategie: informatie blijft altijd opvraagbaar, onafhankelijk van de leverancier:
  • visie op lange termijn i.f.v. standaardisatie, meer open data en hergebruik: eindgebruikers informeren over mogelijkheden op lange termijn
  • garantie van de compatibiliteit, veiligheid en security van de website: het delen en verzamelen van gegevens gebeurt veilig en toegankelijk
  • hergebruik van codelijsten: dit bevordert het hergebruik van de informatie uit besluiten. Een codelijst is verplicht voor de klassen ‘classificatie (bestuursorgaan)’ en ‘taal (legale verschijningsvorm)’

  De 2e validatieronde liep tot 17/6/2020. 4 softwareleveranciers behaalden maturiteitsniveau 3, 2 bedrijven maturiteitsniveau 2.

  Lees de uitgebreidere toelichting over de criteria en bonuspunten van de tweede ronde in het oproepdocument(opent in nieuw venster).

 • Stap 3

  Resultaten

  Hieronder vind je een overzicht van de gevalideerde softwarebedrijven en hun maturiteitsniveau.

  Maturiteitsniveau 3
  Maturiteitsniveau 3
  Maturiteitsniveau 2
  Maturiteitsniveau 3
  Maturiteitsniveau 2
  Maturiteitsniveau 3