Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eretitel Mandatarissen

Eretitel

Lokale mandatarissen kunnen een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan.

Bevoegdheden

  • De toekenning van een eretitel aan burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse Regering.
  • De toekenning van een eretitel aan schepenen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Voor de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd.
  • De provincieraad kan aan gedeputeerden eretitels toekennen onder de voorwaarden die hij bepaalt.
  • De toekenning van een eretitel aan raadsleden (gemeente, OCMW of provincie) is een bevoegdheid van het betrokken bestuur.
  • De toekenning van een eretitel aan districtsburgemeester is een bevoegdheid van de districtsraad.

Toekenningsvoorwaarden

Op verzoek kan de Vlaamse Regering de eretitel van het ambt verlenen aan de volgende mandatarissen:

  • een aftredende burgemeester
  • een aftredende waarnemend burgemeester
  • een aftredend voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Ze kunnen enkel een eretitel ontvangen als ze een bestuursperiode of minstens 6 jaar in dezelfde gemeente hun ambt hebben uitgeoefend.

Het voeren van de titel

De eretitel van het ambt van burgemeester of waarnemend burgemeester, en van het mandaat van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de gemeenten, vermeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, mag niet worden gevoerd:

  • gedurende de periode dat het mandaat werkelijk wordt uitgeoefend
  • of door een persoon die betaald wordt door een gemeente of een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.