Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verzekeringspremies 20% goedkoper na een overheidsopdracht Nieuwsberichten

Verzekeringspremies 20% goedkoper na een overheidsopdracht

Nieuwsbericht
16 november 2023

Elke gemeente moet minstens over een arbeidsongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandverzekering en een autoverzekering beschikken. In principe kan de gemeente de verzekeringsovereenkomsten met een verzekeraar pas afsluiten na een overheidsopdrachtenprocedure. Het correct gebruik van de wetgeving overheidsopdrachten zou de gemeenten minder hoge verzekeringspremies moeten opleveren. Is dat zo?

Overheidsopdracht: ja of nee?

Vergelijken is moeilijk. Iedere gemeente heeft een ander patrimonium dat ze moet verzekeren, een verschillend personeelsbestand, andere verzekeringsvoorwaarden en dekkingsgraden.

Het is ook niet makkelijk om te weten of een gemeente haar verzekeringscontracten afsloot na een overheidsopdracht. En of de overheidsopdracht gaat over het geheel of slechts een deel van de verzekeringsportefeuille.

Toch gingen we voor de periode 2018 tot 2022 na welke gemeenten een overheidsopdracht publiceerden in het federale portaal e-procurement. We veronderstelden dat gemeenten die niet terug te vinden zijn in dat portaal hun verzekeringsportefeuille niet aanbesteed hebben. We maakten ook abstractie van de mogelijkheid dat een gemeente die voorkomt in e-procurement maar een deel van haar verzekeringsportefeuille aanbesteedde. En we gingen ervan uit dat de publicatie van een overheidsopdracht ook effectief leidde tot nieuwe verzekeringscontracten. Heel veel veronderstellingen dus.

Onderzoek geboekte uitgaven

We onderzochten vervolgens de geboekte uitgaven op rekeningnummer ‘612 Verzekeringen’ uit de gemeentelijke jaarrekeningen 2022. Dat bedrag brachten we in verhouding tot het aantal inwoners. Zo kwamen we tot een bedrag aan betaalde verzekeringspremies per inwoner in iedere gemeente. We gaan ervan uit dat de gemeenten al hun verzekeringspremies correct boekten op code 612 en dat ze op die rekening ook niet meer dan dat boekten.

Conclusie

Wat blijkt? In 2022 bedroegen de mediane uitgaven per inwoner aan verzekeringspremies 4,29 euro bij de gemeenten die de afgelopen jaren hun verzekeringsportefeuille aanbesteed hadden. Bij gemeenten die dit niet deden, was dat 5,36 euro. De gemeenten die een overheidsopdracht uitvoerden, betaalden dus 20% minder voor hun verzekeringspremies.

Vergezocht? Te veel veronderstellingen? Misschien. In ieder geval, de gemeenten die in 2022 (veel) meer dan 4,29 euro per inwoner aan verzekeringspremies betaalden en hun verzekeringsportefeuille de afgelopen jaren niet aanbesteedden, moeten dat dringend overwegen. Het is overigens wettelijk verplicht.

Bijkomende informatie

Wil je meer weten over de uitgaven van de gemeentebesturen en aan de slag gaan met de gegevens van de gemeentelijke meerjarenplannen en jaarrekeningen?