Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijzonder comité voor de sociale dienst Organisatie en werking

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Met uitzondering van de OCMW’s in de zes randgemeenten (Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Wemmel en Drogenbos) en de gemeente Voeren, moet elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een bijzonder comité voor de sociale dienst oprichten. Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het 2e uitvoerend orgaan van het OCMW.​​​

Samenstelling

Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW:

  • 6 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 23 leden of minder
  • 8 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 25 tot en met 47 leden
  • 10 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 49 tot en met 51 leden
  • 12 leden voor een raad voor maatschappelijk welzijn met 53 leden of meer

De raad voor maatschappelijk welzijn kiest de voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat gebeurt tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad. De voorzitter wordt verkozen

  • hetzij onder de voorzitter of de leden van het vast bureau, of
  • onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De voorzitter en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst moeten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 (art. 58).

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit personen van verschillend geslacht.

De 6 randgemeenten en Voeren

De gemeente Voeren en de 6 Vlaamse randgemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Wemmel en Drogenbos hebben geen bijzonder comité voor de sociale dienst. In die gemeenten oefent (de voorzitter van) het vast bureau de bevoegdheden van (de voorzitter van) het bijzonder comité voor de sociale dienst uit.