Gedaan met laden. U bevindt zich op: Installatie College van burgemeester en schepenen

Installatie

Het college van burgemeester en schepenen wordt in principe geïnstalleerd op de installatievergadering van de gemeenteraad. Door de verkiezing van de schepenen via een gezamenlijke akte van voordracht of via een individuele verkiezing van de schepenen bepaalt de gemeenteraad het aantal schepenen.

Het aantal leden van het college van burgemeester en schepenen is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. Het college bestaat, naast de burgemeester, minstens uit 2 schepenen.