Gedaan met laden. U bevindt zich op: Districtsburgemeester Organisatie en werking

Districtsburgemeester

De districtsburgemeester is de voorzitter van het districtscollege. Dat is het uitvoerend orgaan van een district dat het dagelijks bestuur van het district waarneemt. De districtsburgemeester wordt gekozen uit de districtsschepenen. In principe oefent hij zijn mandaat uit voor een periode van 6 jaar. Het mandaat kan om verschillende redenen een einde nemen.

Verkiezing

De verkozen districtsschepenen kiezen uit hun midden een voorzitter van Belgische nationaliteit. Dit is de districtsburgemeester.

Na de verkiezingen van 13 oktober 2024 is deze informatie niet meer toepassing. De verkozene met de meeste naamstemmen behorende tot de grootste coalitiefractie wordt dan districtsburgemeester.

Duur van het mandaat

De ambtstermijn van de districtsburgemeester en de districtsschepenen bedraagt in principe 6 jaar, tenzij de districtsschepenen een andere voorzitter kiezen uit hun midden.

De uittredende districtsburgemeester blijft zijn mandaat uitoefenen tot de installatie van de nieuwe districtsburgemeester heeft plaatsgevonden (continuïteitsprincipe).

Einde van het mandaat

Het mandaat van de districtsburgemeester eindigt samen met het mandaat van alle districtsschepenen bij het verstrijken van de ambtstermijn van 6 jaar.

Na de gemeenteraadsverkiezingen blijft de aftredende districtsburgemeester zijn mandaat opnemen tot de nieuwe districtsburgemeester is verkozen.

Naast de collectieve beëindiging zijn er verschillende manieren van individuele beëindiging.