Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mandaat districtsraadslid en voorzitter Districtsraad

Mandaat districtsraadslid en voorzitter

Een districtsraadslid moet aan een aantal verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoen om verkozen te worden. ​​​​​

Aanstelling

De aanstelling van de nieuw verkozen raadsleden vindt plaats tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad. De districtsraad onderzoekt tijdens de installatievergadering de geloofsbrieven van de verkozen raadsleden.

Als de districtsraad de geloofsbrieven goedkeurt, leggen de verkozen districtsraadsleden de eed af in handen van de voorzitter van de installatievergadering. Ze zijn geïnstalleerd nadat ze hun eed hebben afgelegd.

De districtsraad kiest een voorzitter onder de leden van Belgische nationaliteit. Die verkiezing gebeurt op de installatievergadering op basis van een gezamenlijke akte van voordracht. Bij gebrek aan een ontvankelijke akte van voordracht, gaat de districtsraad binnen 14 dagen over tot een verkiezing via afzonderlijke akten van voordracht.