Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gouverneur Organisatie en werking

Gouverneur

De gouverneur is zowel commissaris van de Vlaamse als de federale Regering en heeft een belangrijke bevoegdheid in de uitoefening van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen.​​​​​​

De gouverneur maakt deel uit van het provinciebestuur. De gouverneur:

  • is voorzitter van de deputatie, maar is niet stemgerechtigd
  • heeft het recht de beraadslagingen van de provincieraad bij te wonen en het woord te nemen
  • kan de provincieraad verzoeken om bepaalde aangelegenheden te behandelen en erover te beslissen.​