Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huishoudelijk reglement en deontologische code Vast bureau

Huishoudelijk reglement en deontologische code

Het vast bureau beschikt over een huishoudelijk reglement en deontologische code. Die deontologische code kan dezelfde zijn als die van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Huishoudelijk reglement

Het vast bureau neemt bij de aanvang van de zittingsperiode steeds een huishoudelijk reglement aan waarin het de nadere regels vaststelt over zijn werking. Dat huishoudelijk reglement regelt minstens of het vast bureau digitaal of hybride kan vergaderen en de wijze waarop.

Deontologische code

Het vast bureau neemt in principe dezelfde deontologische code aan als die van de raad voor maatschappelijk welzijn, maar kan ook een eigen deontologische code uitwerken die minstens de deontologische code -zoals aangenomen door de raad voor maatschappelijk welzijn- omvat.