Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vast bureau Organisatie en werking

Vast bureau

Elk OCMW moet een vast bureau oprichten. Het vast bureau is het uitvoerende orgaan van het OCMW en is onder meer belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten en beraadslagingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.​​​​​​

Samenstelling

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. Als de raad voor maatschappelijk welzijn een voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst verkiest buiten het vast bureau, wordt die voorzitter als volwaardig schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en is die tevens lid van het vast bureau.

De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester (tevens voorzitter van het vast bureau) neemt de hoogste rang in als lid van het college en dus ook als lid van het vast bureau.

De burgemeester, ook de burgemeester die buiten de raad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het vast bureau.

Uitzondering: 6 randgemeenten en Voeren

In de 6 randgemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint Genesius-Rode, Drogenbos, Wemmel en Linkebeek en de gemeente Voeren geldt een afwijkende regeling. Daar worden de leden van het vast bureau rechtstreeks verkozen. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is van rechtswege en met beraadslagende stem voorzitter van het vast bureau.