Gedaan met laden. U bevindt zich op: Besluit Vlaamse Regering 08/07/2022: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2022 Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 08/07/2022: toekenning subsidie klimaatacties Lokaal Energie- en Klimaatpact 2022

Regelgeving
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor klimaatacties ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2022
Datum regelgeving
8 juli 2022
Bestuur
Gemeente

Omschrijving

De Vlaamse Regering keurt het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) goed tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten, samen met de subsidie en de opvolgingswijze voor de ondersteuning van het realiseren van lokale klimaatpactacties en het uitvoeren van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0.

Het LEKP 2.0 bevat een aanscherping van de klimaatambities die het LEKP 1.0 vooropstelde. Voor lokale besturen die het ondertekenen wordt voor 2022 een subsidiebedrag van in totaal 8,75 miljoen euro toegekend.

Voor het LEKP 1.0, geïntroduceerd in 2021, wordt in 2022 aan de lokale besturen die het ondertekend hebben of zullen ondertekenen een subsidiebedrag van 24,87 miljoen euro toegekend.

Zowel de lokale besturen als de Vlaamse overheid engageren zich zo tot de uitvoering van Vlaamse klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen die onder andere bijdragen aan de Vlaamse broeikasgasreductiedoelstelling en energiebesparende beleidsacties.