Gedaan met laden. U bevindt zich op: Afstemming en vereenvoudiging bovenlokale samenwerking Samenwerking, fusies, regiovorming en verzelfstandiging

Afstemming en vereenvoudiging bovenlokale samenwerking

Lokale besturen kunnen zelf aan de slag om de werkingsgebieden van hun intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan te passen aan de referentieregio’s. De Vlaamse overheid neemt haar verantwoordelijkheid door haar eigen bovenlokale samenwerkingsverbanden aan te passen. Ook als het bovenlokaal samenwerkingslandschap in een regio of subregio al coherent is, kunnen lokale besturen initiatieven nemen om het nog te vereenvoudigen.

Afstemming

De Vlaamse Regering rapporteert jaarlijks over de voortgang van de regiovorming in al zijn facetten. Dat werd afgesproken in de nota aan de Vlaamse Regering van 12 maart 2021(opent in nieuw venster).

Op vrijdag 8 juli 2022 werd de eerste voortgangsrapportering ter mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd. De nota(opent in nieuw venster) bevat een overzicht van bovenlokale samenwerkingsverbanden(PDF bestand opent in nieuw venster) die binnen het toepassingsgebied van regiovorming vallen. De meest recente rapportering (juni 2023) kan hieronder teruggevonden worden.

Vereenvoudiging

Vlaamse gemeenten kennen een lange traditie van samenwerken met elkaar. Door de jaren heen kwamen er telkens meer samenwerkingen bij waardoor gemeenten soms het overzicht verloren.

De regio’s zorgen ervoor dat samenwerken telkens met dezelfde groep van gemeenten gebeurt, maar het aantal samenwerkingsverbanden zal daarom niet noodzakelijk dalen.

Sommige regio’s werken al enkele jaren aan een vereenvoudiging van de regiostructuren. Zo zorgde de oprichting van de dienstverlenende vereniging Midwest voor een daling van maar liefst 145 samenwerkingsverbanden. In regio Westhoek daalde het aantal samenwerkingsverbanden van 45 naar 26.

Deze goede voorbeelden wil de Vlaamse overheid uitbreiden naar alle regio’s in Vlaanderen. Daarom lanceerde ze samen met de VVSG de oproep vereenvoudiging bovenlokale samenwerking.