Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidies niet-beschermde (gewezen) eredienstgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria Erediensten en kerken

Subsidies niet-beschermde (gewezen) eredienstgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria

De Vlaamse Regering kan infrastructuurinvesteringen of studies (neven- of herbestemming, opmetingsplannen en trajectbegeleiding) voor niet-beschermde (gewezen) eredienstgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria subsidiëren. De procedure verloopt volgens vaste stappen.​​​​​