Hulp zoeken voor uw handicap via de Diensten Ondersteuningsplan (DOP)

De Diensten Ondersteuningsplan (DOP) helpen u, als persoon met een handicap, bij uw zoektocht naar de juiste ondersteuning. Samen met u gaat een DOP op zoek naar een dienst of een persoon die hulp en ondersteuning op uw maat kan bieden. Het resultaat van die zoektocht is een ondersteuningsplan, waarin staat welke diensten of personen u kunnen helpen om uw toekomstplannen en de nodige ondersteuning te realiseren.

Voor meer informatie neemt u contact op met één van de vijf Diensten Ondersteuningsplan.

Voorwaarden

U kunt bij de Dienst Ondersteuningsplan terecht als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U bent jonger dan 65 jaar, of hebt al een erkenning van het VAPH
  • U woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • U hebt een (vermoeden van) handicap

Procedure

De Dienst Ondersteuningsplan biedt zelf geen ondersteuning, maar kan u gedurende maximaal 12 maanden begeleiden bij:

  • de versterking van uw sociaal netwerk
  • het in kaart brengen van uw vragen, wensen en bezorgdheden
  • het zoeken van gepaste ondersteuning
  • het opstellen van een realistisch ondersteuningsplan

De begeleiding bestaat uit gesprekken tussen u, een medewerker van de DOP en de personen die u hierbij wilt betrekken. Deze gesprekken kunnen doorgaan bij u thuis of op een locatie in uw buurt.

Als uit de gesprekken met de Dienst Ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt, kunt u een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen. De Dienst Ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan PVB opstellen.

Bedrag

De gesprekken met de Dienst Ondersteuningsplan zijn gratis.

Contact

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Adres
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
02 225 84 11
Fax
02 225 84 05
E-mail
Website