Algemene contactgegevens

Adres

Vlaamse Regering

Kabinet Martelaarsplein - 1ste verdieping

Martelaarsplein 19, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)
Fax
02 552 60 01

Bevoegdheden

De Vlaamse Regering is de uitvoerende macht van Vlaanderen. De Vlaamse Regering beheert de bevoegdheden van zowel het Vlaamse Gewest als de Vlaamse Gemeenschap.

De voornaamste taken van de Vlaamse Regering zijn:

  • uitvoering van de decreten van het Vlaams Parlement
  • uitvoering van de jaarlijkse begrotingen
  • aansturing van de Vlaamse administratie.

De Vlaamse Regering heeft ook zelf initiatiefrecht om ontwerpdecreten in te dienen in het Vlaams Parlement.

De ministers van de Vlaamse Regering worden benoemd door het Vlaams Parlement. Enkel de minister-president van Vlaanderen moet zijn eed afleggen in handen van de Koning der Belgen.

De Vlaamse Regering is gebonden aan de verkiezing van het Vlaams Parlement voor een periode van 5 jaar. Een ontslag van de Vlaamse Regering kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van het Vlaams Parlement en de organisatie van nieuwe verkiezingen. In dat geval moet een nieuwe meerderheid gezocht worden voor de samenstelling van een nieuwe Vlaamse Regering voor de resterende looptijd van de 'legislatuur'.

Regeerakkoord 2019-2024 ((opent in nieuw venster))

Beslissingen van de Vlaamse Regering ((opent in nieuw venster))

Visie 2050 ((opent in nieuw venster))