Gedaan met laden. U bevindt zich op: Diest: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Diest: no regret-maatregelen PFAS

Door een sterk vermoeden van PFAS-verontreiniging gelden onderstaande  in de afgebakende zones. 

Afgebakende zones

  • Terrein aan de Nijverheidslaan 13

Voor deze sites zijn de no regret-maatregelen opgeheven:

  • Brandblusoefenterrein in de Schaluinstraat
  • Oud brandweerterrein aan de Verversgracht

Schaluinstraat

De no regret-maatregelen zijn geschrapt. Voor deze PFAS-verdachte contour is namelijk een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd om de effectieve omvang van de PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

Mogelijk gelden voor bepaalde percelen gebruiksadviezen. De eigenaars/gebruikers/exploitanten van de betreffende percelen zijn op de hoogte gebracht door OVAM via een bodemattest.

Meer informatie vindt u terug op:

No regret-maatregelen Nijverheidslaan 13

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site – te rekenen vanaf de perceelsgrens:

  • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.

  • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven

  • Gebruik putwater alleen voor andere dingen, zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water te geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

  • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.

  • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbare waterleidingnet.

Verversgracht

De no regret-maatregelen zijn geschrapt. Voor deze PFAS-verdachte contour is namelijk een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd om de effectieve omvang van de PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

Mogelijk gelden voor bepaalde percelen gebruiksadviezen. De eigenaars/gebruikers/exploitanten van de betreffende percelen zijn op de hoogte gebracht door OVAM via een bodemattest.

Meer informatie vindt u terug op: