Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oudenaarde: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Oudenaarde: no regret-maatregelen PFAS

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Oudenaarde. 

Afgebakende zone

 • Brandweerkazerne Woeker
 • Brandweerkazerne bedrijvenpark Coupure
 • Weldenstraat: bij galvaniseeractiviteiten zijn PFAS gebruikt bij het verchromen van metalen
 • Terrein van EOC, De Bruwaan 24

Informatie over de onderzoeken

Woeker

Op het terrein gelegen aan Woeker 7, 9700 Oudenaarde werd een verkennend bodemonderzoek (10/12/2021)
uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend bodemonderzoek nodig
is.

De onderzoekslocatie is een voormalige brandweerkazerne en oefenterrein van 1937 tot 2009. Momenteel bevindt zich in het gebouw een cultureel centrum met bijhorende parking. Het terrein is gelegen in woongebied met culturele, historische of esthetische waarde. Binnen een straal van 100 m bevinden zich woningen met tuinen. Het is niet uitgesloten dat deze tuinen moestuinen of (klein) vee bevatten. Er bevinden zich vooral woningen in zuidwestelijke richting van het terrein. Op ca. 50 meter ten oosten van het terrein bevindt zich een park met wandelpaden en een vijver.

Resultaat van het verkennend bodemonderzoek:

 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het vaste deel van de aarde.
 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het grondwater.
 • Er is een verder bodemonderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging.
 • Er zijn geen voorzorgsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.
 • Er zijn geen veiligheidsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.

Coupure

Op het terrein gelegen aan Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde werd een verkennend bodemonderzoek
(10/12/2021) uitgevoerd om na te gaan of er een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend
bodemonderzoek nodig is.

De onderzoekslocatie betreft een brandweerkazerne met aangrenzende oefenterreinen. Bij het oefenen wordt mogelijks fluorhoudend schuim gebruikt. De kazerne is in gebruik vanaf 2009 tot heden. Het terrein is gelegen in gebied dat bestemd is als regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter. Binnen een straal van 100 m bevinden zich een gracht op 50 meter ten noorden van het terrein en een vijver op 50 meter ten westen van het terrein.

Resultaat van het verkennend bodemonderzoek:

 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het vaste deel van de aarde.
 • Er is een PFAS-verontreiniging aangetoond in het grondwater.
 • Er is een verder bodemonderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging.
 • Er zijn geen voorzorgsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.
 • Er zijn geen veiligheidsmaatregelen volgens het Bodemdecreet nodig.

Verdere acties voor beide sites

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van de OVAM:

 • Momenteel gaat de OVAM na wie moet instaan voor de uitvoering van het verder (beschrijvend) bodemonderzoek. Het doel van dergelijk bijkomend onderzoek is om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de verontreiniging. De doorlooptijd van dergelijke bodemonderzoeken wordt op minimum 8 tot 12 maanden geschat vanaf de opstart ervan.

Volgende verdere acties worden ondernomen op initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid:

 • In afwachting van verder onderzoek wordt het gemeentebestuur geadviseerd over de no regret-maatregelen om eventuele blootstelling aan de PFAS-verontreiniging te verminderen.

Algemene aandachtspunten voor de bewoners:

No regret-maatregelen brandweerkazerne Woeker

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone van 100 m rond de site - te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet u zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak uw huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site - met middelpunt peilbuis P5:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om koffie, thee of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater in plaats van putwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen bedrijvenpark Coupure

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone van 100 m rond de site - te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet u zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak uw huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site - met middelpunt peilbuis P5:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om koffie, thee of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven, maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater in plaats van putwater.

Oppervlaktewater:

 • Het oppervlaktewater van de vijver tussen de brandweer, de Westerring en de Schelde mag niet gebruikt worden voor zwemmen of recreatie of andere doeleinden.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen De Bruwaan 24

Op en rond deze site gelden er geen no regret-maatregelen meer.

No regret-maatregelen Weldenstraat

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis PB106:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen De Bruwaan

Op de site en aanpalende terreinen:

Voor toegankelijke terreinen:

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein.
 • Bedek losse grond met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terreinen regelmatig schoon met water.

Voor ontoegankelijke terreinen:

 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Afhankelijk van de weersomstandigheden: maak het verharde terreinen regelmatig schoon met water.

Indien binnen de 100m rond de site zich toch woningen met tuinen zouden bevinden:

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeldfruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak uw huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis P100:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.