Gedaan met laden. U bevindt zich op: Productiesite 3M PFAS-vervuiling

Productiesite 3M

De Vlaamse overheid controleert nauwgezet de uitstoot van PFAS door 3M. In 2021 moest 3M alle productieprocessen met PFAS-emissies al eens stopzetten. In september 2023 werden die opnieuw stilgelegd.

 • Midden september 2023: PFAS-proces bij 3M opnieuw stilgelegd

  In de week van 18 september 2023 werd vastgesteld dat de productie-installatie bij 3M nog relevante hoeveelheden PFAS in de omgevingslucht uitstootte. Die emissie is waarschijnlijk te wijten aan een lekkage van de procesonderdelen.

  De PFAS-uitstoot komt in de omgeving neer en veroorzaakt bijkomende verontreiniging, in dit geval vooral in het grondwater, mogelijk tot boven de in Vlaanderen gehanteerde toetsingswaarden. Uit voorzorg werden alle PFAS-gerelateerde productieprocessen stilgelegd in afwachting van een heranalyse.

 • 2022: stapsgewijze heropstart 3M-productieprocessen

  • De eerste kleine heropstart gebeurde op 18 februari 2022. Het ging toen om een zeer beperkte productie zonder PFAS-emissies op laboratoriumschaal.
  • Op 9 juni 2022 startte een eerste echte productieproces op, het fluorelastomeerproces voor hittebestendige dichtingen in de auto-industrie.
 • 2021: gedeeltelijke stopzetting 3M-activiteiten

  Op 30 oktober 2021 legde de Omgevingsinspectie van het Departement Omgeving samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid aan het bedrijf 3M via een veiligheidsmaatregel op om al zijn productieprocessen die een emissie van PFAS naar de omgeving kunnen veroorzaken, stop te zetten.

  Die productieprocessen kunnen alleen terug worden opgestart na een goedkeuring van de Omgevingsinspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid, en alleen als duidelijk blijkt dat het risico voor mens en milieu aanvaardbaar is.

  3M laat alle emissies van ieder productieproces in kaart brengen aan de hand van emissiemetingen die worden geverifieerd door een extern laboratorium. Ook legt 3M minstens 2 keer per week stalen van het afvalwater voor om ze te laten analyseren op alle PFAS-parameters.

Meer info

 • Naast de heropstart van een beperkt aantal processen onder streng gecontroleerde voorwaarden startte ook de verwijdering van de zwaar vervuilde grondhopen. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Bodemonderzoeken en sanering rond 3M’.