Gedeeltelijke stopzetting 3M-activiteiten

Op 30 oktober 2021 legde de Omgevingsinspectie van het Departement Omgeving samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid aan het bedrijf 3M via een veiligheidsmaatregel op om al zijn productieprocessen die een emissie van PFAS naar de omgeving kunnen veroorzaken, stop te zetten.

Die productieprocessen kunnen alleen terug worden opgestart na een goedkeuring van de Omgevingsinspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid, en alleen als duidelijk blijkt dat het risico voor mens en milieu aanvaardbaar is.

3M laat alle emissies van ieder productieproces in kaart brengen aan de hand van emissiemetingen die worden geverifieerd door een extern laboratorium. Ook legt 3M minstens 2 keer per week stalen van het afvalwater voor om ze te laten analyseren op alle PFAS-parameters.

Stapsgewijze heropstart

  • De eerste kleine heropstart gebeurde op 18 februari 2022. Het ging toen om een zeer beperkte productie zonder PFAS-emissies op laboratoriumschaal.
  • Op 9 juni 2022 startte een eerste echte productieproces op, het fluorelastomeerproces voor hittebestendige dichtingen in de auto-industrie.

Meer info