Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zonnebeke: no regret-maatregelen PFAS PFAS-vervuiling

Zonnebeke: no regret-maatregelen PFAS

Door PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in Zonnebeke.

Afgebakende zone

 • brandweerkazerne in de Passendalestraat 31
 • Canadalaan 6
 • Reutelhoekstraat

Voor deze site zijn de no regret-maatregelen geschrapt:

 • voormalige brandweerkazerne in de Langemarkstraat 34

Gebruiksadviezen Langemarkstraat

De no regret-maatregelen zijn geschrapt. Voor deze PFAS-verdachte contour is namelijk een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd om de effectieve omvang van de PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

Mogelijk gelden voor bepaalde percelen gebruiksadviezen. De eigenaars/gebruikers/exploitanten van de betreffende percelen zijn op de hoogte gebracht door OVAM via een bodemattest.

Meer informatie vindt u terug op:

No regret-maatregelen Passendalestraat

Op de site en in een zone van 100 m rond de site - te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet u zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was uw fruit en groenten goed met water voor u ze eet. o Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen Canadalaan

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden.

Op de site en in een zone van 500m rond de site: - met middelpunt peilbuis PB1:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.

No regret-maatregelen Reutelhoekstraat

De resultaten van de bodemstalen tonen aan dat de PFOS concentratie boven de norm van 3,8 μg/kg.ds ligt, maar doordat er geen duidelijke aanwijzing tot ernstige bodemverontreiniging is zal deze bodemverontreiniging niet verder worden onderzocht.

Omwille van volgende redenen adviseren we geen no regret-maatregelen:
De concentratie PFOS ligt ruim onder de humaan-toxicologische grenswaarde van
205 μg/kg.ds. De som totaal PFAS ligt onder de humaan-toxicologische grenswaarde van 205 μg/kg.ds.

Op de site en in een zone van 500 m rond de site: - met middelpunt peilbuis PB401 met XY- coördinaten 53785 en 170 811:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbaar waterleidingnet.