Akkoord tussen Vlaamse Regering en 3M - juli 2022

Op 6 juli 2022 kondigde minister Demir het akkoord aan dat de Vlaamse regering heeft gesloten met chemiebedrijf 3M rond de aanpak van de PFAS-verontreiniging in een ruime straal rond de fabriek in Zwijndrecht. Met een investeringsbedrag van 571 miljoen euro is dit een van de meest omvangrijke compensatieregelingen die al in Vlaanderen werden onderhandeld voor gelijkaardige vervuiling.

Meer informatie over dit akkoord en meer details over de concrete aanwending van dit bedrag vind je in de persmededeling van de Vlaamse Regering en 3M(opent in nieuw venster).

Opdrachthouder Karl Vrancken: “Tijdens de komende maanden gaat 3M concreet aan de slag met sanering, en de verschillende slachtoffers van de verontreiniging krijgen nu het herstel en de aandacht die ze verdienen. Vanuit mijn eigen rol als brugfiguur engageer ik me om de partijen bij te staan me technische en wetenschappelijk advies in de uitwerking van de maatregelen die in de overeenkomst staan. Daarnaast kan ik als facilitator zorgen dat de belangen van de verschillende stakeholders evenwichtig aan bod komen bij het uitwerken van concrete regelingen.”

De opdrachthouder voor de coördinatie van PFAS gaat intensief aan de slag met de vele belanghebbenden om de afspraken van dit akkoord om te zetten in saneringsmaatregelen voor grond en grondwater en concrete compensatie voor de geleden schade. In overleg en interactie met alle stakeholders moeten nu de juiste keuzes worden gemaakt rond waterzuivering, bodemsanering, grondgebruik en een correcte vergoeding van de schade.

Meer lezen:

Bedrijfssite 3M: onderzoeken en sanering

  Omgeving van 3M: onderzoeken en sanering

  In een beschrijvend bodemonderzoek wordt de omvang van de verontreiniging in kaart gebracht door een bodemsaneringsdeskundige. Er wordt nagegaan welke risico’s de verontreiniging inhoudt en of sanering nodig is.

  In een bodemsaneringsproject wordt nagegaan op welke wijze de bodemsanering zal gebeuren.

  De bodemonderzoeken en bodemsaneringen in de omgeving van de 3M-terreinen worden gefaseerd aangepakt gezien de omvang van het betrokken gebied.

  • Linkse afbeelding: afbakening van de zones tijdens het beschrijvende bodemonderzoek
  • Rechtse afbeelding: bodemsaneringsprojecten – plannen verwacht tegen:
   • 31 juli (zone 1A)
   • en 31 december 2022 (zones 1B en 2).

  Bewonersvergaderingen

  Meer info