Gedaan met laden. U bevindt zich op: PFAS en kanker? Zwijndrecht

PFAS en kanker?

Onderzoek naar kankerincidenties in de regio rond 3M (2022)

In opdracht van Agentschap Zorg en Gezondheid vergeleek Stichting Kankerregister in 2022 het voorkomen van kankers in de regio rond de 3M-fabriek met de gegevens van heel Vlaanderen.

Conclusies:

 • Net als in Zwijndrecht zelf kan geconcludeerd worden dat de kankers die mogelijk geassocieerd zouden kunnen zijn met blootstelling aan PFAS, niet vaker voorkomen in de regio van 3 en 5 km rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht dan gemiddeld in Vlaanderen. Dat geldt ook voor alle kankers samen.
 • Sommige kankers kwamen minder vaak voor:
  • Bij vrouwen kwam borstkanker minder vaak voor in de 3- en 5 km-zone rond 3M dan in Vlaanderen.
  • In de periode 2008-2020 kwamen alle kankers samen in de 3 km-zone (bij vrouwen) en in de 5 km-zone (bij mannen) minder vaak voor dan in Vlaanderen.
  • Bij mannen kwamen zowel in 2008-2020 als in 2016-2020 prostaat- en teelbalkanker minder vaak voor in de 5 km-zone dan gemiddeld in Vlaanderen.

Voor het onderzoek werden de gegevens gebruikt van delen van de gemeenten Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen en een klein stukje van de gemeente Kruibeke.

Algemeen wordt aangenomen dat kanker meestal ontstaat door de interactie van verschillende factoren. Per soort kanker zijn er andere oorzaken en risicofactoren. De aard van deze cijfers laat niet toe de link tussen PFAS en kanker te bestuderen of te bepalen. Deze cijfergegevens gaan alleen over kanker. Andere mogelijke PFAS-gerelateerde gezondheidssignalen en -effecten komen aan bod in ander lopend of toekomstig onderzoek.

Meer info

Onderzoek naar kankerincidenties in Zwijndrecht (2021)

In 2021 werd een onderzoek uitgevoerd naar kankerincidenties in Zwijndrecht. Dat onderzoek richtte zich op 3 periodes:

 • 15 jaar: 2004-2018
 • 10 jaar: 2009-2018
 • 5 jaar: 2014-2018.

Er is gekeken naar alle kankers samen en naar de kankers die mogelijk te linken zijn met blootstelling aan PFAS, namelijk nier-, testis-, prostaat-, blaas- en borstkanker.

De conclusie luidt dat de kankers die mogelijk geassocieerd zouden kunnen zijn met PFAS, in Zwijndrecht niet vaker voorkomen dan gemiddeld in Vlaanderen. Dat geldt ook voor alle vormen van kankers samen.

Lees het volledige rapport(PDF bestand opent in nieuw venster). Intussen werd het onderzoek uitgebreid naar de regio van 3 en 5 km rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht.

Geen eenduidige resultaten over verband PFAS en kanker

Of PFOS wel of niet kankerverwekkend is, is momenteel nog onduidelijk. Wetenschappelijk onderzoek kan tot hiertoe geen eenduidige resultaten voorleggen. Toch besliste het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC in 2017 om PFOA te klasseren als mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Ook het Amerikaanse Federale Agentschap voor Volksgezondheid en Milieu concludeerde uit onderzoek dat er aanwijzingen zijn dat PFOA en PFOS kankerverwekkend kan zijn voor de mens.