Of PFOS wel of niet kankerverwekkend is, is momenteel nog onduidelijk. Wetenschappelijk onderzoek kan tot hiertoe geen eenduidige resultaten voorleggen. Toch besliste het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC in 2017 om PFOA te klasseren als mogelijk kankerverwekkend voor de mens. Ook het Amerikaanse Federale Agentschap voor Volksgezondheid en Milieu concludeerde uit onderzoek dat er aanwijzingen zijn dat PFOA en PFOS kankerverwekkend kan zijn voor de mens.

Het onderzoek naar kankerincidenties in Zwijndrecht focust op 3 periodes:

  • 15 jaar: 2004-2018
  • 10 jaar: 2009-2018
  • 5 jaar: 2014-2018.

Er is gekeken naar alle kankers te samen en naar de kankers die mogelijk te linken zijn met blootstelling aan PFAS, namelijk nier-, testis-, prostaat-, blaas- en borstkanker.

De conclusie luidt dat de kankers die mogelijk geassocieerd zouden kunnen zijn met PFAS, hier niet vaker voorkomen dan gemiddeld in Vlaanderen. Dat geldt ook voor alle vormen van kankers samen.

Lees hier het volledige rapport ((opent in nieuw venster)).