Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actie 3 - Wijkverbeteringscontracten afsluiten Veiligheid en leefbaarheid

Actie 3 - Wijkverbeteringscontracten afsluiten

Met deze actie kunnen lokale besturen wijkverbeteringscontracten inzetten om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren in kwetsbare wijken.

De contracten spitsen zich toe op afgebakende wijken met uitdagingen maar ook kansen, bijvoorbeeld op het vlak van samenleven, veiligheid, gezondheid, economie, wonen en/of infrastructurele uitdagingen.

Het wijkverbeteringscontract vertrekt vanuit de eigenheid van de wijk. Het beoogt oplossingen met een mix van harde en zachte maatregelen. Verschillende lokale, bovenlokale en Vlaamse actoren gaan daarvoor engagementen aan. Een wijkverbeteringscontract creëert ruimte voor nieuwe paden en experimenten. Tot de mogelijkheden behoren onder andere (het bestuderen van de mogelijkheid tot) regelluwe zones, experimentele regelgeving, vernieuwende ICT-oplossingen of kleinschalige infrastructuurwerken.

Financiële ondersteuning

In 2021 konden lokale besturen intekenen voor een oproep wijkverbeteringscontracten. Het is niet mogelijk opnieuw in te tekenen op een nieuwe oproep.

Lees meer over de geselecteerde wijken die ondersteuning genieten.