Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel tot en met 31 oktober 2023

Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel tot en met 31 oktober 2023

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Wat

Wie investeert in een (met productlabel A), kan hiervoor nog een premie aanvragen àls de eindfactuurdatum uiterlijk 31 oktober 2023 is. Eindfacturen vanaf 1 november 2023 komen dus niet meer in aanmerking voor de premie.

De aanvraag van de premie zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de datum op de eindfactuur dus uiterlijk 31-10-2023 is (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag).

De Vlaamse Regering besliste om Mijn Verbouwpremie voor gascondensatieketel stop te zetten in het kader van de uitvoering van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Voor wie

Enkel een uit de laagste inkomenscategorie en een kan een premie krijgen voor de categorie gascondensatieketel.

Vanaf 1 februari 2024 kan een eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie of een verhuurder aan een woonmaatschappij een aanvullende Mijn VerbouwPremie voor de plaatsing van een gemeenschappelijke gascondensatieketel in het appartementsgebouw.

Voor welke gebouwen

 • De of het van een uit de laagste inkomenscategorie en verhuurder aan een woonmaatschappij moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.

U kunt de premie aanvragen voor:

 • de renovatie van een bestaand , zoals een woning of een appartement, gelegen in het Vlaamse Gewest.

 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement (gelegen in het Vlaamse Gewest) door  (lees: het verbouwen van een bestaand , bijvoorbeeld een schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

De premie kan enkel worden aangevraagd voor residentiële gebouwen: woningen en appartementen.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Vroeg u de voormalige renovatiepremie voor technische installaties (centrale verwarming) aan tussen 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad) en 30 juni 2022? Dan kunt u geen premie meer krijgen voor een gascondensatieketel.
 • U kunt geen premie krijgen voor een gascondensatieketel waarvoor u in het verleden bij Fluvius of Wonen-Vlaanderen al een premie heeft ontvangen.
 • Enkel eindfacturen tot en met 31 oktober 2023 komen in aanmerking. De aanvraag van de premie zal nog mogelijk zijn tot en met 31 oktober 2024, op voorwaarde dat de eindfactuur dateert van vóór 1 november 2023 (en facturen maximaal 2 jaar oud zijn, op het ogenblik van de aanvraag).
 • De gascondensatieketel moet geplaatst worden door een aannemer. Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.

Voorwaarden over facturen:

 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken.
 • Het totale factuurbedrag van de categorie gascondensatieketel dat in aanmerking komt voor een premie, moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Technische voorwaarden:

 • De centrale verwarmingsketel is voorzien van een CE-markering en beschikt minstens over een A productlabel toegekend volgens de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad.  
 • De gascondensatieketel moet gekeurd zijn.
 • De plaatsing van een gascondensatieketel op butaan op propaan is toegelaten op voorwaarde dat de woning of het appartement gelegen is in een gebied zonder aardgasaansluiting.

 • Volgende zaken komen niet in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel:

  • gascondensatieketels op andere brandstoffen dan aardgas, propaan of butaan
  • werken aan de installatie zonder dat de centraleverwarmingsketel vernieuwd wordt
  • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
  • hoogperformante installaties en systemen om de woning te verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmte-krachtkoppelingsinstallaties, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische verluchtingen
  • elektrische verwarming (accumulatoren)
  • het afgiftesysteem (radiatoren, convectoren, vloerverwarming, ...) en de montage ervan.

Bedrag

De onderstaande premiebedragen gelden enkel voor eigenaars-bewoners uit de laagste inkomenscategorie en verhuurders aan een woonmaatschappij en dit zowel voor premieaanvragen voor een woning, de privatieve delen van een appartement en de aanvullende premie voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel bedraagt tot 1.800 euro, met een maximum van 40% van het factuurbedrag exclusief btw.

 • Vervangt u een oude verwarmingsinstallatie op stookolie? Dan bedraagt de Mijn VerbouwPremie voor een gascondensatieketel tot 2.500 euro, met een maximum van 50% van het factuurbedrag exclusief btw.

Hoe aanvragen?

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen