Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler

Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler

Online loket tijdelijk niet beschikbaar

Om de gebruikerservaring en onze dienstverlening te verbeteren, is het online loket van vrijdag 8 december 2023 om 18 u tot en met zaterdag 9 december om 18u tijdelijk niet beschikbaar. 

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Wat

Een warmtepompboiler is een toestel dat warmte uit de lucht haalt en afgeeft aan uw sanitair water. Het is een pak energiezuiniger dan een gewone elektrische boiler en een goed alternatief voor de klassieke waterverwarmingssystemen.

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en kan een premie krijgen voor een nieuwe warmtepompboiler.  
 • Bij een gemeenschappelijke warmtepompboiler die dient voor meerdere van een komt de premie toe aan de voor het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de .

Voor welke gebouwen

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet;
 • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de tijdig is ingediend.
 • U kunt de premie aanvragen voor:
  • de renovatie van een bestaand , zoals een , een , een of niet-woongebouw gelegen in het Vlaamse Gewest;
  • de realisatie van een nieuwe woning of appartement door  (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning) gelegen in het Vlaamse Gewest;

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt slechts om de 10 jaar een premie krijgen voor een warmtepompboiler. Eerdere premies bij Fluvius tellen ook mee.
 • Ontving u de afgelopen 10 jaar al een premie voor:
  • een warmtepomp, met uitzondering van een lucht-lucht warmtepomp, dan heeft u geen recht op een premie voor een warmtepompboiler.
  • een zonneboiler, dan heeft u geen recht op een premie voor een warmtepompboiler.
 • De warmtepompboiler staat enkel in voor de productie van sanitair warm water.
 • De warmtepompboiler beschikt over een regeling om de warmwatertemperatuur te verhogen bij een extern signaal om zo aan thermische opslag te kunnen doen.
 • De plaatsing moet gebeuren door een aannemer. Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • De warmtepompboiler heeft een A+ of beter.
 • In en mogen tegelijkertijd meerdere warmtepompboilers worden geplaatst.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Het totale factuurbedrag van de categorie warmtepompboiler moet minimaal 1000 euro exclusief btw zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2023. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 en 2 hieronder) en wie het aanvraagt. Onderstaande premiebedragen gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2025.

Hoe aanvragen

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: