Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler

Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler

Online loket tijdelijk niet beschikbaar

Om de gebruikerservaring en onze dienstverlening te verbeteren, is het online loket van vrijdag 8 december 2023 om 18 u tot en met zaterdag 9 december om 18u tijdelijk niet beschikbaar. 

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Wat

Een nieuwe zonneboiler bestaat uit:

 • thermische zonnecollectoren
 • opslagvat
 • leidingen
 • regeling
 • .

Voor wie

 • Elke eigenaar en investeerder in bestaande woon- en kan een premie krijgen voor een nieuwe zonneboiler.  
 • Bij een gemeenschappelijke zonneboiler die dient voor meerdere appartementen van een komt de premie toe aan de voor het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de .

Voor welke gebouwen

Deze premie geldt enkel voor investeringen in gebouwen:

 • die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
 • of die vanaf 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de werd verleend, die voldoen aan de EPB-eisen die erop van toepassing zijn en waarvoor de tijdig is ingediend.

U kunt de premie aanvragen voor

 • de renovatie van een bestaand , zoals een , , een of gelegen in het Vlaamse Gewest
 • de realisatie van een nieuwe woning of appartement door  (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning) gelegen in het Vlaamse Gewest.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie bij Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • Eventueel kunt u bepaalde werken zelf uitvoeren onder begeleiding van een aannemer die voor de uiteindelijke plaatsing instaat. Aankoopfacturen voor materialen zonder factuur voor plaatsing komen niet in aanmerking.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Het totale factuurbedrag van de categorie zonneboiler dat in aanmerking komt, is minimaal 1000 euro exclusief btw.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Technische voorwaarden

 • Normeringen:
  • Heeft de zonneboiler een Solar Keymark(opent in nieuw venster)? Dan bent u zeker dat de zonneboiler voldoet aan alle voorwaarden.
  • Heeft de zonneboiler geen ? Dan moet de zonneboiler voldoen aan de volgende voorwaarden:
   1. de collectoren hebben een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan
   2. systemen volledig geproduceerd in de fabriek zijn gemarkeerd conform EN12976-1.
 • De van de collectoren wordt berekend volgens NEN-EN12975.
 • Voor een zonneboiler geplaatst in een woning of appartement moet de inhoud van het opslagvat voldoen aan volgende minimale eisen:
  • minstens 40 liter per m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaat collectoren
  • minstens 55 liter per m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren.
 • Als u een elektrische boiler had voor de productie van sanitair warm water vóór de plaatsing van de zonneboiler, dan mag u deze elektrische boiler blijven gebruiken voor de .

​​​​​Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor een zonneboiler komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2023. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 en 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Hoe aanvragen

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: