Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat met appartementen en appartementsgebouwen?

Wat met appartementen en appartementsgebouwen?

Vanaf najaar 2023: meer informatie over de aanvullende premie

Binnenkort wordt er een aanvullende Mijn VerbouwPremie toegekend aan eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie én SVK-verhuurders voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. De aanvraagprocedure zal daarom ook wijzigen. Voor meer informatie, zie: ‘Aanvullende premie voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw’.

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Wat is een appartementsgebouw

Binnen Mijn VerbouwPremie is een een gebouw met:

 • minstens twee appartementen
 • een wooneenheid en minstens een niet-residentiële eenheid of een eenheid zonder woonfunctie (bijvoorbeeld een winkel op de gelijkvloerse verdieping met daarboven minstens één ).

Ook meergezinswoningen waarbij minstens 2 wooneenheden, appartementen of aanwezig zijn binnen hetzelfde gebouw, vallen onder deze regeling.

Onderstaande voorwaarden voor appartementsgebouwen binnen Mijn VerbouwPremie gelden zowel voor appartementsgebouwen waarvoor er een (VME) is opgericht als voor appartementsgebouwen zonder VME.

Voor welke werken?

Binnen Mijn VerbouwPremie wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds werken aan de van een appartementsgebouw en werken aan de van een appartementsgebouw (ongeacht of er voor het appartementsgebouw een VME is opgericht of niet).

 • van een appartement zijn alle delen van het appartementsgebouw die enkel en alleen gebruikt worden door de bewoners van dat ene appartement. Het gaat om volgende delen:
  • ramen en deuren die behoren tot één appartement
  • warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler die exclusief dient voor één appartement
  • binnenmuren, trappen, … binnen één appartement
  • elektrische en sanitaire installatie van/in één appartement
  • binnen één appartement.
 • Gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw zijn alle delen van het gebouw die niet exclusief gebruikt worden door één appartement. Het gaat om volgende delen:
  • dak
  • buitenmuren
  • vloer/fundering
  • ramen en deuren van de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
  • gemeenschappelijke warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler die dient voor meerdere/alle appartementen of andere eenheden in hetzelfde appartementsgebouw.
  • Wat de ‘gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw’ net inhoud binnen Mijn VerbouwPremie, wijzigt na de start van de aanvullende Mijn VerbouwPremie voor gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (najaar 2023). Lees meer op de webpagina ‘Aanvullende premie voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (vanaf najaar 2023)’.

Bedrag

 • Bedrag bij werken aan de privatieve delen: bij werken aan de van het appartementsgebouw heeft men recht op dezelfde premies als een investeerder in een woning. De doelgroep waartoe de investeerder behoort, wordt op dezelfde manier bepaald als voor een woning.
  • Ramen en deuren die behoren tot de van één appartement: bij werken aan deze categorie heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren (Bedrag) bij. ‘1. Woningen’.
  • Binnenrenovatie van de van één appartement: bij werken aan deze categorie heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor binnenrenovatie’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Woningen’.
  • Elektriciteit en sanitair van de van één appartement: bij werken aan deze categorie heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor elektriciteit en sanitair’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Woningen’.
  • Warmtepomp die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een warmtepomp heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Installatie voor een woning en een individueel appartement’.
  • Warmtepompboiler die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een warmtepompboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Installatie voor een woning en een individueel appartement’.
  • Zonneboiler die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een zonneboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘1. Installatie voor een woning en een individueel appartement’.
  • Gascondensatieketel die exclusief gebruikt wordt voor één appartement: bij het installeren van een heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor gascondensatieketel’ onder de rubriek ‘Bedrag’.
 • Bedrag bij werken aan de gemeenschappelijke delen: Bij werken aan de van het appartementsgebouw heeft de investeerder steeds recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of ‘andere investeerder’. Dit bedrag wordt voor de duidelijkheid nog eens herhaald op desbetreffende pagina onder een aparte noemer ‘Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of )’. Voor dakisolatie betekent dit dat de investeerder een premie kan krijgen van 8 euro per m2, met een maximum van 40% van het factuurbedrag (excl. btw) voor in 2022 en 2023.

  Bij werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw komt de premie toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht? Dan komt de premie toe aan de VME. De individuele eigenaar(-bewoner) van een appartement in het gebouw komt niet in aanmerking voor een premie voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw of voor een in hernieuwbare energie (lees: zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler).
  • Dak: bij werken aan het dak heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor dak’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of ).
  • Buitenmuur: bij werken aan de buitenmuur heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor buitenmuur’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of ).
  • Vloer: bij werken aan de vloer heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op de ‘Mijn VerbouwPremie voor vloer’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of ).
  • Ramen en deuren: bij werken aan gemeenschappelijke ramen en deuren heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » 2. Andere gebouwen (zoals appartementsgebouwen of ).

Wie een appartement in het gebouw verhuurt aan een heeft steeds recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de laagste inkomenscategorie’ of , verminderd met het premiebedrag dat wordt toegekend of kan worden toegekend aan de investeerder die werken aan het volledige appartementsgebouw uitvoert en dat volgens het proportioneel aandeel van het appartement in het appartementsgebouw aan dit appartement kan worden toegewezen. Voor de categorie dak betekent dit dat de een premie kan krijgen van 50% van het aanvaarde factuurbedrag (exclusief btw en beperkt tot 11.500 euro) van de dakwerken volgens het proportioneel aandeel van het appartement dat aan een verhuurd wordt. Van dit premiebedrag wordt de premie van 8 euro per m² afgetrokken, vermenigvuldigd met die vierkante meters dakoppervlakte volgens het proportioneel aandeel van het appartement dat aan een verhuurd wordt.

 • Bedrag voor gemeenschappelijke installaties in hernieuwbare energie: de investeerder heeft recht op het premiebedrag dat van toepassing is voor de doelgroep ‘eigenaar-bewoner uit de hoogste inkomenscategorie of andere investeerder’ vermenigvuldigd met het aantal appartementen en andere niet-residentiële eenheden die aanwezig zijn in het gebouw. Voor een lucht/water warmtepomp met eindfactuur vanaf 1-1-2022 tot en met 31-12-2023 in een appartementsgebouw met bijvoorbeeld 3 eenheden, moet u 3.000 euro vermenigvuldigen met 3 om het premiebedrag te bekomen.

  Opgelet, de individuele eigenaar(-bewoner) van een appartement in een gebouw komt niet in aanmerking voor een premie voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie, enkel voor de premie voor werken aan de privatieve delen van een appartement. Ook de van een appartement in een gebouw komt niet in aanmerking voor een (bijkomende) premie voor een gemeenschappelijke installatie in hernieuwbare energie.

  • Warmtepomp voor gemeenschappelijk gebruik: bij het installeren van een warmtepomp heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘2. Gemeenschappelijke installaties in appartementsgebouwen’.
  • Warmtepompboiler voor gemeenschappelijk gebruik: bij het installeren van een warmtepompboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor warmtepompboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘2. Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw’.
  • Zonneboiler voor gemeenschappelijk gebruik: bij het installeren van een zonneboiler heeft men recht op de premiebedragen zoals vermeld op ‘Mijn VerbouwPremie voor zonneboiler’ onder de rubriek ‘Bedrag’ » ‘2. Gemeenschappelijke installatie in een appartementsgebouw’.

Mijn VerbouwPremie voor een (appartements)gebouw aanvragen

Algemeen
 • U kunt Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. U kunt Mijn VerbouwPremie niet op papier aanvragen. Raadpleeg de webpagina ‘Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan’ voor meer informatie over de specifieke aanvraagprocedure voor appartementen en appartementsgebouwen. Bent u hier niet voldoende mee vertrouwd, dan kunt u het woonloket van uw gemeente of het Energiehuis voor uw gemeente(opent in nieuw venster) contacteren om u te helpen bij uw aanvraag.
 • De premie kunt u voor eenzelfde gebouw voor iedere categorie van werken afzonderlijk of voor meerdere categorieën van werken in 1 keer aanvragen.
 • U moet uw aanvraag uiterlijk 2 jaar na de datum van de laatste factuur (=eindfactuur) indienen. Enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de van de premie, komen in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.
Mijn VerbouwPremie aanvragen voor privatieve delen van een appartement
 • Dit gaat over premieaanvragen voor werken aan de privatieve delen van een appartement, nl. ramen en deuren die behoren tot één appartement, binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair, individuele warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler en een individuele gascondensatieketel.
 • De investeerder (de , SVK-verhuurder of andere investeerder) dient een aanvraag in per appartement of wooneenheid.
Mijn VerbouwPremie aanvragen voor de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw
 • Opgelet: vanaf najaar 2023 treedt de aanvullende Mijn VerbouwPremie voor investeringen in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw in voege. Een VME of andere investeerder wacht best met de premieaanvraag voor werken aan gemeenschappelijke delen tot de nieuwe aanvraagprocedure in werking treedt. Lees meer over de aanvullende premie.
 • Voor volgende werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw kunt u een premieaanvraag doen: dak, buitenmuur, vloer en gemeenschappelijke ramen en deuren, warmtepomp, warmtepompboiler, zonneboiler.
 • Bij een appartementsgebouw waarvoor een VME is opgericht? De VME dient een aanvraag in per appartementsgebouw. De VME wordt vertegenwoordigd door de syndicus die de aanvraag in naam van de VME kan doen. Op het attest van de aannemer moet de EAN-code van de meter van de gemeenschappelijke delen opgeven worden.
  • Bij een appartementsgebouw waarvoor geen VME is opgericht? De investeerder in het volledige dient een aanvraag in per appartementsgebouw.
  • Binnen afzienbare tijd zal ook een aanvraag door een syndicus of andere vertegenwoordiger van de VME die hiervoor een mandaat krijgt van die VME worden versoepeld. De procedure hiervoor zal hier worden toegelicht zodra deze operationeel is.

  • Een eigenaar-bewoner of andere investeerder kan geen premieaanvraag indienen voor werken aan de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw of voor een gemeenschappelijke warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler.
  • Wie een appartement verhuurt aan een SVK kan een afzonderlijke premieaanvraag indienen per appartement voor werken aan het dak, de buitenmuur, de vloer en/of gemeenschappelijke ramen en deuren. Voor een gemeenschappelijke warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler kan de SVK-verhuurder geen afzonderlijke aanvraag per appartement indienen.

Wat met het 'proportioneel aandeel'?

Dit betekent het aandeel dat een appartement heeft in de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw.

 • Is er sprake van gedwongen mede-eigendom en is er een Vereniging van mede-eigenaars (VME)? Het proportioneel aandeel vindt u terug in de basisakte of kan geattesteerd worden door de syndicus
 • Is er geen Vereniging van mede-eigenaars (VME)? Het aandeel in de m² of de kosten voor de gemeenschappelijke delen of gemeenschappelijke installaties wordt bepaald aan de hand van het aantal entiteiten/appartementen in het gebouw.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: