De kostprijs voor de opleiding is 20 euro per begeleider. De leerling-chauffeur kan het vormingsmoment vrijwillig en gratis bijwonen.

  • Tijdens de opleiding krijgt u als begeleider praktische tips om het leren rijden op een veilige en juiste manier aan te pakken.
  • Het is geen test van de wegcode.
  • Na afloop ontvangt u een begeleidersattest dat 10 jaar geldig is. Dat attest moet aan het gemeentebestuur getoond worden als u zich wilt laten registreren op het voorlopig rijbewijs van de kandidaat-chauffeur die u gaat begeleiden.

Elke begeleider van een leerling-chauffeur met een 'voorlopig rijbewijs met begeleider' moet het vormingsmoment volgen. Hierop is geen enkele uitzondering mogelijk.

Alleen geldig in Vlaanderen

Het vormingsmoment in Wallonië is niet hetzelfde als het vormingsmoment in Vlaanderen. Als de begeleider een attest heeft van een vormingsmoment in Wallonië zal dat attest niet geaccepteerd worden. De begeleider moet nog steeds een vormingsmoment volgen in Vlaanderen.