Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

65.747 geboorten in 2021

In 2021 waren er 65.747 bij vrouwen die wonen in het Vlaamse Gewest. Het ging daarbij om 33.528 jongens en 32.219 meisjes. In 2021 werden er bijna 3.000 kinderen meer geboren dan in 2020 en 2.000 meer dan in 2019. In vergelijking met het topjaar 2010 werden er in 2021 4.332 minder kinderen geboren (-6,2%).

Er wordt in deze cijfers enkel rekening gehouden met geboorten bij de .

In 2021 opnieuw iets meer geboorten dan overlijdens

In 2021 waren er opnieuw iets meer geboorten dan overlijdens in het Vlaamse Gewest: 65.747 geboorten tegenover 64.508 overlijdens. Ook tussen 2000 en 2019 waren er steeds meer geboorten dan overlijdens in het Vlaamse Gewest. Dat gaf telkens een positief .

Enkel in 2020 overschreed het aantal overlijdens het aantal geboorten. Er waren toen 70.919 overlijdens tegenover 62.798 geboorten. Dat resulteerde in een sterk negatief natuurlijk saldo (-8.121).

Iets meer dan 1 op 10 borelingen heeft niet de Belgische nationaliteit

Iets meer dan 1 op de 10 borelingen (13%) in het Vlaams Gewest had in 2021 een buitenlandse (niet-Belgische) nationaliteit. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat hoger (34%), in het Waalse Gewest lager (8%).

Vooral in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er relatief veel borelingen met de nationaliteit van een land van buiten de Europese Unie (26%). Voor het Vlaamse Gewest lag dat aandeel veel lager (6%).

Lichte stijging van het bruto geboortecijfer

In 2021 lag het aantal geboorten per 1.000 inwoners in het Vlaamse Gewest op 9,8. Dit lag iets hoger in het Waalse Gewest (10,0 per 1.000 inwoners) en beduidend hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (12,8 per 1.000 inwoners).

In alle gewesten daalde het bruto geboortecijfer tussen 2010 en 2020. De daling is het meest uitgesproken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en zette zich ook verder in 2021. In het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest lag het bruto geboortecijfer in 2021 opnieuw iets hoger dan in 2020.

Hoge bruto geboortecijfers in meeste Vlaamse centrumsteden

Meer dan 70% van de gemeenten had voor de periode 2019-2021 een bruto geboortecijfer lager dan de gemiddelde waarde voor het Vlaamse Gewest in dezelfde periode (9,6 geboorten per 1.000 inwoners). Van de centrumsteden scoorden Antwerpen (13,5), Turnhout (12,4), Gent (12,0), Mechelen (11,7), Sint-Niklaas (10,9), Leuven (10,7), Roeselare (10,0), Kortrijk (9,8) en Aalst (9,7) hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Ook gemeenten in de zuidelijke regio van West-Vlaanderen, rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in de Noorderkempen toonden een bovengemiddeld bruto geboortecijfer.

Het bruto geboortecijfer weerspiegelt deels de leeftijdsopbouw van de bevolking, met typisch lage waarden in gemeenten met een verouderde bevolking.

Vlaams bruto geboortecijfer boven EU-gemiddelde

Het bruto geboortecijfer van 2020 voor het Vlaamse Gewest (9,5 geboorten per 1.000 inwoners) lag boven het gemiddelde van 9,1 geboorten per 1.000 inwoners voor de landen van de Europese Unie (EU27).

Hoge waarden waren er te vinden in Ierland (11,2), Cyprus (11,1) en Zweden (10,9). Lage waarden waren er vooral in de zuidelijke lidstaten met Italië als hekkensluiter (6,8).

De cijfers van de Europese landen hebben betrekking op de in elk land. Er zijn nog geen gegevens beschikbaar voor het observatiejaar 2021.

Info over definities en bronnen