Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Aantal overlijdens in 2021 opnieuw in lijn met het verleden

In 2021 stierven er in totaal 64.508 inwoners van het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 6.411 minder dan in 2020, maar ruim 2.000 meer dan in 2019. Na het piekjaar 2020 wordt de waargenomen licht stijgende trend van het verleden dus verdergezet.

In 2021 opnieuw iets meer geboorten dan overlijdens

In 2021 waren er opnieuw iets meer geboorten dan overlijdens in het Vlaamse Gewest: 65.747 geboorten tegenover 64.508 overlijdens. Ook tussen 2000 en 2019 waren er steeds meer geboorten dan overlijdens in het Vlaamse Gewest. Dat gaf telkens een positief .

Enkel in 2020 overschreed het aantal overlijdens het aantal geboorten. Er waren toen 70.919 overlijdens tegenover 62.798 geboorten. Dat resulteerde in een sterk negatief natuurlijk saldo (-8.121).

Aandeel vroegtijdige sterfte opnieuw in lijn met het verleden

slaat op de overlijdens vóór de leeftijd van 75 jaar. In 2021 vonden 18.298 overlijdens plaats vóór de leeftijd van 75 jaar, wat neerkomt op 28% van het totaal aantal overlijdens. Bij mannen was dat 35%, bij vrouwen 22%. Hiermee lag het aandeel vroegtijdige sterfte in 2021 opnieuw in lijn met de waargenomen evolutie uit het verleden. Enkel in 2020 lag het aandeel vroegtijdige sterfte in de totale sterfte lager dan in de andere jaren: 33% van de overlijdens bij mannen en 20% van de overlijdens bij vrouwen vond in 2020 plaats vóór de leeftijd van 75 jaar.

Het aandeel van de vroegtijdige sterfte in de totale sterfte is tussen 2000 en 2021 gedaald. De sterkte van die daling zwakte wel enigszins af over de jaren, in het bijzonder bij vrouwen.

Bijna 10 overlijdens per 1.000 inwoners in 2021

In het Vlaamse Gewest waren er in 2021 9,7 overlijdens per 1.000 inwoners. In het Waalse Gewest lag dit hoger (10,7 per 1.000 inwoners), in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lager (7,2 per 1.000 inwoners).

In de 3 gewesten lag het bruto sterftecijfer in 2021 opnieuw in lijn met het verleden. In het Vlaamse Gewest waren er tussen 2000 en 2021 nooit meer dan 10 overlijdens per 1.000 inwoners. Enkel in 2020 lag het bruto sterftecijfer op 10,7. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is er sinds 2010 een duidelijke daling van het bruto sterftecijfer.

Bruto sterftecijfers hangen samen met de leeftijdsopbouw van de bevolking. Anders dan in het Vlaamse - en Waalse Gewest was er over de afgelopen jaren een verjonging van de bevolking van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (relatief meer jongeren, minder ouderen), wat de daling van het bruto sterftecijfer in dat gewest mee verklaart.

Grote gemeentelijke variatie in het bruto sterftecijfer in 2021

Iets minder dan de helft van de steden en gemeenten had in 2021 een bruto sterftecijfer hoger dan het gemiddelde voor het Vlaamse Gewest (9,7 per 1.000) inwoners. Vooral, maar niet uitsluitend in de kustgemeenten, met hun oudere bevolking, werden relatief hoge waarden genoteerd. Gemeenten met een relatief laag bruto sterftecijfers waren er in de noordelijke helft van Limburg, de Noorderkempen en in een uitgebreide regio rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Van de centrumsteden scoorden Leuven (7,7), Mechelen (8,2), Gent (8,6), Antwerpen (8,9), Roeselare (9,3) en Turnhout (9,4) lager dan het Vlaamse gemiddelde. Genk (9,8), Aalst (9,9), Sint-Niklaas (10,0), Hasselt (10,4), Kortrijk (11,2), Brugge (11,7) en Oostende (15,0) noteerden bovengemiddelde waarden.

Vlaanderen onder het EU-gemiddelde voor het bruto sterftecijfer

Het Vlaamse Gewest en België scoren voor het bruto sterftecijfer van 2020 lager dan het Europese gemiddelde. Lidstaten met relatief hoge scores zijn Bulgarije, Litouwen en Roemenië. Lidstaten met lage scores zijn Ierland, Cyprus en Luxemburg. Ten dele weerspiegelt de rangschikking ook de leeftijdsopbouw van de totale bevolking in de lidstaten, met gewoonlijk hoge scores voor landen met een oude bevolking en lage scores voor landen met een jonge bevolking.

Cijfers voor 2021 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar.

Info over definities en bronnen