Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevolking onder de armoededrempel Inkomen en armoede

Bevolking onder de armoededrempel

Gepubliceerd op 14 april 2023 • Volgende update: april 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Iets minder dan 8% van bevolking leeft in huishouden met inkomen onder armoededrempel

Volgens de EU-SILC-enquête van 2022 leefde 7,7% van de inwoners in het Vlaamse Gewest in een huishouden met een onder de Belgische . Dat komt overeen met ongeveer 510.000 personen. Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens met een inkomen onder de armoededrempel een verhoogd risico op armoede lopen.

Bovenstaande cijfers werden berekend op basis van het totale beschikbare inkomen van de huishoudens in het jaar voorafgaand aan de enquête. De cijfers van de EU-SILC-enquête van 2022 hebben dus betrekking op de huishoudinkomens van 2021.

De EU-SILC-enquête werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat het aandeel personen onder de armoededrempel tussen 2019 en 2021 eerder lijkt te dalen dan te stijgen.

Hoogste armoederisico bij werklozen en personen geboren buiten EU

Naar geslacht blijven de verschillen in armoederisico beperkt. Het aandeel onder de armoededrempel lag in 2022 het hoogst bij ouderen.

Opgedeeld naar huishoudtype lag het armoederisico in 2022 het hoogst bij eenoudergezinnen (19%), eenpersoonshuishoudens (14%) en oudere koppels (13%).

Naar socio-economische positie is het hoogste armoederisico te vinden bij werklozen (39%). Ook niet-actieven zonder gepensioneerden (18%) scoren relatief hoog.

Het armoederisico lag in 2022 ook veel hoger bij huurders (18%) dan bij eigenaars (5%).

Het armoederisico neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt: bij hooggeschoolden ging het in 2022 om 5%, bij laaggeschoolden om 16%.

Ten slotte varieert het armoederisico ook naar geboorteland. Personen geboren in België kennen het laagste armoederisico (6%), personen geboren buiten de Europese Unie (EU27) het hoogste armoederisico (26%).

Armoederisico hoogst in provincie Antwerpen

Het armoederisico lag in 2022 het hoogst in de provincie Antwerpen (11%) en het laagst in de provincie Oost-Vlaanderen (5%).

Armoederisico in Vlaams Gewest lager dan in andere gewesten en EU-gemiddelde

Het armoederisico lag in 2021 in het Vlaamse Gewest (8%) lager dan in het Waalse Gewest (17%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (25%). In België lag het armoederisico op 13%.

Het aandeel personen onder de armoededrempel lag in 2021 in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) op 17% van de bevolking. In Tsjechië lag het armoederisico het laagst (9%). Ook in Slovenië, Slovakije en Hongarije lag het aandeel onder de armoededrempel op een gelijkaardig niveau als in de West- en Noord-Europese landen, terwijl de levensstandaard in die eerste groep landen toch lager ligt. Dat hangt samen met het feit dat het hier gaat om een relatieve armoedemaat, berekend op basis van de inkomensverdeling in elk land afzonderlijk.

Cijfers voor 2022 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar.

Lees deze pagina in: