Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

O&O-intensiteit nam in 2020 verder toe tot 3,60% van bbp

De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) kunnen voor 2020 in het Vlaamse Gewest geraamd worden op 9,6 miljard euro. Net als in de voorgaande jaren was er ook in 2020 een toename van de O&O-bestedingen. Samen met het lagere bbp-cijfer voor 2020, als gevolg van de COVID-19-recessie, steeg de in 2020 tot 3,60% van het (bbp). Sinds 2019 bevindt het Vlaamse Gewest zich boven de drempel van 3% van het bbp.

Bedrijven nemen grootste deel van O&O-bestedingen voor hun rekening

Het grootste deel van de O&O-bestedingen komt op naam van de bedrijven. In 2020 waren de bedrijven verantwoordelijk voor 6,9 miljard euro of 72% van de totale O&O-bestedingen. Het aandeel van de bedrijven nam over de jaren geleidelijk toe (67% in 2010). De O&O-inspanningen komen vooral op naam van bedrijven met 250 of meer werknemers (59% in 2020). En het is ook vooral deze categorie die een toename van de O&O-bestedingen kende in 2020 (+6%). Naar bedrijfstak zijn de ‘Productiehuizen/Telecom/ICT/Ingenieurs/Telecommunicatie/O&O’ en de ‘Chemie en farmacie’ verantwoordelijk voor het gros van de O&O-bestedingen (60%).

De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten waren in 2020 goed voor een 2de plaats met een aandeel van 16% (21% in 2010). De overheden hadden een aandeel van 11%. De instellingen zonder winstoogmerk hebben een marginaal aandeel in de O&O-bestedingen.

Vlaamse O&O-intensiteit bij de Europese top

Met een percentage van 3,60% week de O&O-intensiteit in het Vlaamse Gewest niet veel af van die in het Waalse Gewest (3,51%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was de O&O-intensiteit lager (2,65%).

Het Vlaamse Gewest kende in 2020 een O&O-intensiteit op een gelijkaardig niveau als de top van de EU-landen. Zweden, België, Oostenrijk en Duitsland zijn landen met een O&O-intensiteit boven 3% van het bbp.

De O&O-intensiteit is het laagst in een aantal Zuid- en Oost-Europese lidstaten. Maar ook Ierland (1,23%) en Luxemburg (1,13%) hebben een relatief lage waarde.

Lees deze pagina in: