Gedaan met laden. U bevindt zich op: O&O-intensiteit Wetenschap en innovatie

O&O-intensiteit

Gepubliceerd op 30 juni 2023 • Volgende update: juni 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

O&O-intensiteit klom in 2021 verder tot 3,7% van bbp

De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) werden voor het Vlaamse Gewest in 2021 geraamd op 10,8 miljard euro. Dat betekent dat de in 2021 uitkwam op 3,65% van het .

Net als in de voorgaande jaren stegen de O&O-bestedingen ook in 2021. Ook het bbp nam in lopende prijzen toe, maar minder sterk, waardoor de O&O-intensiteit toenam. De stijging van de O&O-intensiteit was nog sterker in 2019 en 2020. Sinds 2019 ligt de O&O-intensiteit in het Vlaamse Gewest boven de drempel van 3% van het bbp.

In 2021 werd 77,5% van de O&O-bestedingen privaat gefinancierd, tegenover 22,5% publiek. De voorgaande jaren schommelde die verhouding telkens rond 75%/25%.

Bedrijven nemen grootste deel van O&O-bestedingen voor hun rekening

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de O&O-bestedingen (7,9 miljard euro in 2021 of 73% van de totale O&O-bestedingen). Het aandeel van de bedrijven nam over de jaren geleidelijk toe (68% in 2011). De toename van de O&O-bestedingen deed zich voor bij grote en middelgrote bedrijven en in de meeste bedrijfstakken, behalve bij een aantal laag-technologische industrietakken en dienstensectoren.

De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten waren in 2021 de 2de belangrijkste actor met een aandeel van 15% (20% in 2011). De overheden hadden een aandeel van 11%. De instellingen zonder winstoogmerk hebben een marginaal aandeel in de O&O-bestedingen.

Vlaamse O&O-intensiteit aan de Europese top

De O&O-intensiteit in het Vlaamse Gewest (3,65% in 2021) was iets hoger dan in het Waalse Gewest (3,61%). Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest had een minder hoog cijfer (2,49%).

Het Vlaamse Gewest overtrof qua O&O-intensiteit de top van de EU-landen. België is het EU-land met de hoogste O&O-intensiteit (3,43% in 2021). Samen met Zweden, Oostenrijk en Duitsland zijn dat de landen met een cijfer boven 3% van het bbp.

De O&O-intensiteit is het laagst in een aantal Zuid- en Oost-Europese EU-lidstaten. Maar ook Ierland (1,06%) en Luxemburg (1,02%) scoren relatief laag.

Lees deze pagina in: