Gedaan met laden. U bevindt zich op: O&O-intensiteit Wetenschap en innovatie

O&O-intensiteit

Gepubliceerd op 2 juli 2024 • Volgende update: juli 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

O&O-intensiteit klopt af op 3,5%

De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) werden voor het Vlaamse Gewest in 2022 geraamd op 11,6 miljard euro. Dat komt overeen met een van 3,5% van het .

De O&O-intensiteit was beperkt hoger in 2020 en 2021. Maar sinds 2019 ligt de O&O-intensiteit in het Vlaamse Gewest boven de drempel van 3% van het bbp.

In 2021 kende 77,5% van de O&O-bestedingen een private financiering en 22,5% een publieke financiering. De voorgaande jaren schommelde die verhouding telkens rond 75%/25%.

Bedrijven verantwoordelijk voor grootste deel van O&O-bestedingen

Bedrijven nemen het grootste deel van de O&O-bestedingen voor hun rekening (8,3 miljard euro in 2022 of 72% van de totale O&O-bestedingen). Het aandeel van de bedrijven nam over de jaren geleidelijk toe (70% in 2012). De toename van de O&O-bestedingen in de bedrijven deed zich zowel voor in de industrie als in de diensten. Tot 2019 kenden de diensten een inhaalbeweging ten opzichte van de industrie en sindsdien houden de O&O-bestedingen er gelijke tred.

De universiteiten en onderzoeksinstellingen verbonden aan universiteiten (hoger onderwijs) komen op de 2de plaats met een aandeel van 16% in 2022 (19% in 2012). De overheden hadden een aandeel van 12%. De instellingen zonder winstoogmerk hebben een marginaal aandeel in de O&O-bestedingen.

Vlaamse O&O-intensiteit aan de Europese top

De O&O-intensiteit in het Vlaamse Gewest kwam op 3,5% in 2022. Volgens gegevens voor 2021 bedroeg de O&O-intensiteit voor het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest respectievelijk 3,6% en 2,5%.

België stond in 2022 aan de top van de EU-landen met een O&O-intensiteit van 3,4%. De andere landen die de 3% drempel haalden waren Zweden, Oostenrijk, Duitsland en Finland.

De O&O-intensiteit is het laagst in een aantal Zuid- en Oost-Europese EU-lidstaten met Roemenië als laatste (0,5%). Maar ook Ierland en Luxemburg scoren met 1% relatief laag.

Lees deze pagina in: