Om deze omgeving en het handboek verder te verfijnen, polsen we graag naar jullie mening! Dit levert niet enkel bruikbare feedback op, maar laat de deelnemende besturen toe om meer te leren over het opzetten van een degelijk open data beleid. Want “meten is weten”, ook voor lokale besturen.
We verwachten beschikbaarheid van de deelnemende besturen in de tweede helft van juni voor één digitaal overleg. Nadien doorlopen ze tijdens de zomermaanden op eigen tempo de modules. Deze bevatten presentaties en vrijblijvende oefeningen. Afsluitend geeft men feedback en verbeterpunten mee.
Interesse rond open data is voldoende om aan te sluiten. De leeromgeving richt zich zowel op startende als meer ervaren besturen. Ook de profielen variëren van beleidsmakers tot dataspecialisten over GIS-coördinatoren.

Om tijdig te starten, ontvangen we graag voor donderdag 10 juni 2022 wie we voor jou bestuur mogen contacteren.

Alvast bedankt voor je interesse!