Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
(Circulaire) economie , Ruimte , Samenleven
Locatie
Turnhout
Jaar
2007
In uitvoering

Beschrijving (+ programma)

De ambitieuze ontwikkeling van de Brepols-site aan de Grote Markt speelt een sleutelrol bij het versterken van de regionaal-stedelijke betekenis van Turnhout. Het project speelt ook op stedelijk en wijkniveau door een écht stuk stad te creëren, met oude en nieuwe gebouwen, met publieke straten en pleinen, met een mix van wonen, handel, recreatie en voorzieningen, met verbindingen naar de omliggende straten en buurten. Er is ongeveer 55.000 m² bovengronds vloeroppervlak beschikbaar, waarvan de helft bestemd is voor wonen, een kwart voor winkelen, een zesde voor de academie en de rest voor kantoren en hotel. De drukkerijsite leent zich uitstekend voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel dat de schakel vormt naar de omliggende verouderde winkelstraten en de oostelijke buurten. De inplanting in het oosten brengt de Grote Markt terug centraal in de stad. Op de site ligt een enige kans om een grote ondergrondse parkeerplaats te realiseren die aansluit op de oostelijke parkeerlus. Met een aanbod op deze plaats kan de Grote Markt parkeervrij gemaakt worden en kan de parkeerbehoefte van de nieuwe winkels, diensten en woningen volledig opgevangen worden.

De herwaardering van het industrieel erfgoed tenslotte vormt een boeiende aanvulling op het bestaande cultuurhistorisch patrimonium. Met de aanwezigheid van de stedelijke kunstacademies worden op deze plaats het culturele en commerciële netwerk van de stad op mekaar geënt.

Projectonderdelen

 • Openbaar en publiek domein: algemeen concept, aanleg centraal plein en openbare doorgangen naar Otterstraat en Akkerpad, publieke delen van de ondergrond (straat en parkeerplein), Kunst en licht
 • Academies: restauratie kantoorgebouw, renovatie fabrieksateliers, nieuwbouw tegen centraal plein, publieke ruimte bij de academie
 • Strip: ondergrondse bezoekersparking, winkelruimten, torengebouw met appartementen
 • Passage: publieke doorgangen tussen Grote Markt en centraal plein, hotel ((renovatie post, nieuw marktgebouw), nieuw gebouw tegen Theater 1900, nieuw gebouw tegen centraal plein
 • Wonen: sociaal woonproject, ondergrondse parking, nieuw woongebouw op ondergrondse parking, woonerf en buurtgroen
 • Herinrichting Baron Dufourstraat

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 3.200.000 euro, voor de aanleg van publiek domein

Jury motivering

De aanpak is absoluut vernieuwend. De publieke en private actoren werden in workshops samengebracht. Deze creëerden een dynamiek die resulteerde in een constructief samenspel van beleidsopties, ruimtelijke concepten, functionele argumenten, financiële mogelijkheden en uiteenlopende belangen. PPS in de volle betekenis van de term. De structurele impact en de strategische betekenis staan buiten kijf: Turnova herwaardeert de Grote Markt en omgeving tot echt centrum van de stad. Het groeien van een consensus omtrent het project gaat bovendien niet gepaard met verlies aan ontwerpkwaliteit. Integendeel, uit het ontwerpend onderzoek dat volop bezig is groeit een schitterend stadsontwerp. Het verzamelt, verweeft en verknoopt winkelen, wonen, cultuur, ontspanning. Het integreert nieuwbouw en vernieuwbouw. Het opent een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van deze belangrijke industriële site. Het zoekt naar nieuwe typologieën. Bij dit alles fungeert een gevarieerde publieke en collectieve ruimte als drager en het industriële patrimonium als blikvanger.

Uiteraard vergt deze opzet een ijzersterke projectstructuur met krachtige regiefunctie en creatieve kwaliteitsbewaking.

Innovatieve realisaties

 • Doorgedreven samenwerking tussen publieke en private partners, met PPS als uitgangspunt voor gezamenlijke visieontwikkeling. De sterke omkadering van het project en de dynamiek van de workshops zorgen voor een constructief samenspel van beleidsopties, ruimtelijke concepten, functionele argumenten en investeringslogica.
 • Herpositionering Grote Markt tot – opnieuw -de centrale plaats van de stad. Turnova draagt hiertoe bij door de publieke ruimte als kwaliteitsdrage en het industrieel erfgoed als blikvanger uit te spelen.
 • Geïntegreerd karakter: herinrichting van oude Brepols-site wordt gekoppeld aan het organiseren van de academies, aan een mobiliteitsplan en aan programma’s van wonen, winkelen, cultuur en stedelijk leven.

Deelaspecten

 • Wonen: gespreid over het hele project, zodat er overal sociale controle is, vinden ongeveer 250 gezinnen hier een stedelijke leefruimte. Er zijn verschillende woonsferen, van sociale woningen, comfortabele stadsappartementen met grote terrassen tot luxeappartementen.
 • Handelsruimte: een veertigtal winkelunits vormen samen met de Gasthuisstraat en andere winkelstraten rond de Grote Markt de winkelkern van Turnhout. Er is 12.000m² aan winkelruimte, ca. 1.000m² kantoorruimte en 3.500m² horeca
 • Gemeenschapsvoorzieningen: Turnova is een kunstencmpus, de thuisbasis van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans en van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten
 • Mobiliteit: heel het publiek domein is autovrij voetgangersgebied, en is een aanvulling van het bestaande autoluwe gebied rond Grote Markt, Gasthuisstraat en kasteelomgeving. Fietsstallingen worden voorzien volgens hoge normen, gekoppeld aan een volwaardig fietshuis (bewaakte fietsstalling, verhuur fietsen, herstelservice, opladen elektrische fietsen).

Partners

 • Stad Turnhout
 • De Ark (sociale huisvestingsmaatschappij)
 • ARMADA (private partner)