Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wintercircus Stadsvernieuwingsprojecten

Wintercircus

Projectsubsidie • Gent
In uitvoering

De ontwikkeling van de Waalse Krook past in de doelstelling van Gent om een voortrekkersrol te spelen in de evolutie naar een lerende en creatieve samenleving. Het behoort dan ook tot de missie van de stad om de verloederde zone rond de Waalse Krook en het voormalige wintercircus te laten uitgroeien tot een uniek cultureel project rond de bibliotheek van de 21ste eeuw met ruimte voor andere functies als wonen, winkelen, ontspannen…

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Ruimte, Samenleven
Locatie
Gent

Beschrijving (+ programma)

Het voormalige Wintercircus is een herkenbaar zicht in het centrum van Gent. In dit project wordt het oude gebouw volledig gerenoveerd en krijgt het een uitgebreide functie. Met een ruim aanbod aan middag- en avond activiteiten voor zowel publieke als private functies. Het kenmerkende stadszicht van het Wintercircus krijgt op deze manier een volgend leven, klaar voor de toekomst.

Concreet wordt het gebouw opgevat als een publieke passage met een centraal overdekt forum, waar in de marge een heel divers programma van audiovisueel erfgoed, luisterpunt-bibliotheek, fuifzaal, horeca tot een bedrijvencentrum voor multimedia wordt ondergebracht. Op die manier vergroot de herbestemming van dit stukje erfgoed nog het publieksbereik en verbindt het de nieuwe bibliotheek als plaats voor levenslang leren met werken, creatieve en innovatieve bedrijvigheid en nieuwe media.

Sterk in dit project is niet enkel het voorafgaandelijke stadsdebat en de daaruit voortvloeiende beslissing om het gebouw als erfgoed te bewaren, maar ook de keuze om een programma op poten te zetten dat in symbiose is met het gebouw als archetype, circus of amfitheater, en zodoende nauw aansluit bij haar oorspronkelijke functie. Ook op het vlak van toegepaste technieken is het project ambitieus en vooruitstrevend, zowel door het hergebruik van materialen, als door de aan- en afvoer ervan via binnenvaart, de koude-warmteopslag in de bodem, het concept van de ventilatie…

Projectonderdelen

 • Renovatie en reconversie Wintercircus
 • Uitwerking overdekt stadplein
 • Exploitatie van het Wintercircus

Inbreng stedenbeleid

 • Projectsubsidie van 3.223.380 euro voor de renovatie Wintercircus (vooral het dak) en aanstelling curator voor de programmatie van het publieke forum

Jury motivering

De keuze van de stad om af te zien van de aanvankelijke sloopplannen en het Wintercircus als een historisch waardevolle plek te bewaren en een nieuwe leven te geven, maakt dat hier een belangrijk aanvullend programma aan de site van de nieuwe bibliotheek (Waalse Krook) wordt toegevoegd. Zo krijgt deze plek toch nog een grotere gelaagdheid en een groter bereik, zoals de eerste culturele visie voor deze plek voorzag.

Het gebouw wordt opgevat als een publieke passage met een centraal overdekt forum, waar in de marge een heel divers programma van audiovisueel erfgoed, luisterpunt-bibliotheek, fuifzaal, horeca tot bedrijvencentrum voor multimedia wordt ondergebracht. Zo voegt de herbestemming van dit stukje erfgoed nog een groter publieksbereik toe en verbindt dit de nieuwe bibliotheek als plaats voor levenslang leren met werken, creatieve en innovatieve bedrijvigheid en nieuwe media.

Innovatieve realisaties

 • Energieproductie door opslag in de bodem: De warmte en koelbehoeften van het Wintercircus zijn CO2-neutraal geconcipieerd en worden gerealiseerd door het voorzien van een BEO-veld (Boor-Energie-Opslag) in combinatie van warmtepompen. Er is tevens een fysische verbinding gerealiseerd onder het openbaar domein tussen het gebouw van de krook en het Wintercircus om de energie-uitwisseling te realiseren. Daardoor kunnen vraag naar verwarmings- of koelingspieken onderling worden opgevangen.
 • Ontwikkelen van een creatieve hub, living lab en culturele industrieën waar huidige en toekomstige mediabedrijven samenwerken met actoren uit de innovatieve en culturele sector
 • Gebruik van de binnenvaart voor de afvoer van sloopmaterialen, grond en aanleveren van materialen

Deelaspecten

 • Publieke ruimte: Via het doorwaadbaar maken van de site wordt de unieke binnenpiste een rust- en ijkpunt op de toekomstige route die het stadsdeel doorkruist.
 • Mobiliteit: Op de site van de Krook wordt een groot aantal publieke fietsenstallingen gerealiseerd, deels in een ondergrondse fietsenberging (± 500) en deels op het openbaar domein onder het verhoogde plein (± 250). Gelet op het nabije mobiliteitskruispunt (Openbaar vervoer, invalswegen, parkings, …) en de beperkte afstand tot de huidige bibliotheeklocatie aan de Zuid, dienen op de site geen bijkomende maatregelen voorzien te worden voor andere vervoersmodi. De site wordt geheel autovrij gemaakt. Om de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers nog te verbeteren worden bijkomende bruggen vanuit het stedelijk weefsel naar de site voorzien. Op die manier wordt ook een stedelijke noord-zuid-fiets-as gerealiseerd over de site heen. Een Fietspunt is toegevoegd aan de ondergrondse fietsenstalling, zodat bezoekers en ebowners van de site hier terechtkunnen voor kleine herstellingen, uitleningen en advies.
 • Economie: 8800 m² geplande handels-/diensten-/bedrijfsruimte. De onderste verdieping wordt als café ingericht, de bovenliggende verdieping als woonfunctie. De 3 commerciële functies uitgevend op het Myriam Mabekaplein zijn als uitbreiding van de bestaande functies in de Lammerstraat geopend in september 2016, het betreft de uitbreiding van een apotheek, van de soup+ en van een kledingzaak

Partners

 • SPV (special purpose vehicle) Wintercircus voor de exploitatie van het Wintercircus
 • UGent
 • Gentse stadsontwikkelingsbedrijf (Sogent)
 • VIAA On Site
 • Luisterpunt bibliotheek
 • ICubus
 • TV Vooruit-Democrazy

Locatie