aaneenschrijven - 09. combinaties met initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen

1. Schrijf een koppelteken in samenstellingen met een initiaalwoord. Een initiaalwoord is een verkorte vorm die uit de beginletters van woorden is samengesteld en letter voor letter wordt uitgesproken (bijvoorbeeld pc /peesee/ voor personal computer).

bedrijfs-pc, borstvoedings-bh, kleuren-tv, NMBS-medewerker, pc-netwerk, tv-programma, VRT-tv-programma

 

2. Schrijf in afleidingen, verbogen en vervoegde vormen een apostrof achter een initiaalwoord. Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels (onschuldig). Voor- en achtervoegsels zijn delen die niet als afzonderlijk woord bestaan (on- en -ig).

 • in afleidingen: pc'loos, sms'je, VTM'er

 • in verbogen vormen: gsm's, sms'en

 • in vervoegde vormen: wij sms'en, ik sms'te

 

2.1. MAAR: Schrijf een koppelteken na een voorvoegsel.

anti-USA-betoging, ge-sms't

 

2.2. MAAR: Schrijf een koppelteken vóór de achtervoegsels -achtig, -dom en -schap.

VRT-achtig, BV-schap

 


 

3. Schrijf samenstellingen met een letterwoord of verkorting aaneen. Een letterwoord is een verkorte vorm die uit de beginletters van woorden is samengesteld en als een gewoon woord wordt uitgesproken (bijvoorbeeld bom /bom/ voor bewust ongehuwde moeder). Een verkorting is een verkorte vorm die uit een of meer (delen van) lettergrepen is samengesteld en als een gewoon woord wordt uitgesproken (bijvoorbeeld info voor informatie).

 • met een letterwoord: aidspatiënt, latrelatie, petfles, pincode, topvip, vipruimte

 • met een verkorting: aircospecialist, bamadiploma, hifiapparatuur, horecabedrijf, infoavond, profvoetballer

 

3.1. MAAR: Schrijf een koppelteken bij klinkerbotsing. Er is klinkerbotsing in de combinaties:

 • a+a, a+e, a+i, a+u

 • e+e, e+i, e+u

 • i+i, i+e, i+j

 • o+o, o+e, o+i, o+u

 • u+u, u+i

Schrijf eventueel ook in gevallen waarin er geen klinkerbotsing is, een extra koppelteken om de leesbaarheid te vergroten.

met verplicht koppelteken

 • bij letterwoorden: ecu-uitvinder, yolo-effect

 • bij verkortingen: hifi-installatie, info-uitwisseling

met facultatief koppelteken

 • bij letterwoorden: pet-fles, vip-ruimte

 • bij verkortingen: bama-diploma, hifi-apparatuur

 

3.2. MAAR: Schrijf een koppelteken als het letterwoord of de verkorting met een of meer hoofdletters wordt geschreven.

 • bij letterwoorden: BIN-norm, Kulak-student, ontwerp-RUP

 • bij verkortingen: Benelux-land, Cobra-beweging

 

4. Schrijf afleidingen, verbogen en vervoegde vormen van letterwoorden en verkortingen aaneen. Pas waar nodig de regels voor de spelling van de zelfstandige naamwoorden en de regels voor klinkerbotsing toe.

letterwoorden

 • in afleidingen: vipje, viploos

 • in verbogen vormen: pins, vips

 • in vervoegde vormen: wij pinnen, ik pinde, ik heb gepind

verkortingen

 • in afleidingen: bibje, infootje, labje, profje

 • in verbogen vormen: airco's, bibs, hifi's, info's, labs, profs

 • in vervoegde vormen: wij internetten, jij internette, jij hebt geïnternet

 

4.1. MAAR: Schrijf een apostrof als het letterwoord of de verkorting met een of meer hoofdletters wordt geschreven.

 • bij letterwoorden: FAQ's, Kulak'er

 • bij verkortingen: ons Benelux'je, Europol'er


aaneenschrijven - 01. hoofdregels (los of aaneen, koppelteken of trema)
aaneenschrijven - 02. klinkerbotsing (koppelteken of trema)
aaneenschrijven - 03. samenkoppelingen (koppelteken)
aaneenschrijven - 04. samenstellingen met gelijkwaardige delen (koppelteken)
aaneenschrijven - 05. combinaties met eigennamen
aaneenschrijven - 06. namen van talen en dialecten
aaneenschrijven - 07. getallen, telwoorden en breuken
aaneenschrijven - 08. combinaties met cijfers, letters en symbolen
aaneenschrijven - 10. bijzondere voor- en nabepalingen
aaneenschrijven - 11. combinaties met voorzetsels en bijwoorden
aaneenschrijven - 12. woordgroepen uit andere talen (behalve het Engels)
aaneenschrijven - 13. samentrekking (weglatingsstreepje)
aaneenschrijven - 14. vervoegde vormen van samengestelde werkwoorden
aaneenschrijven - 15. woordgroep of samenstelling?
aaneenschrijven - 16. bijzondere combinaties
afkortingen - 3. spelling van initiaalwoorden
afkortingen - 4. spelling van letterwoorden
afkortingen - 5. spelling van verkortingen
zelfstandige naamwoorden - 2. spelling van meervouden
zelfstandige naamwoorden - 3. spelling van verkleinwoorden

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

 • vraag & woord van de week
 • wekelijks in uw mailbox
 • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

 • ontdek hoe goed u spelt
 • geen exotische kwesties
 • meteen feedback

Volg ons