werkwoorden vervoegen

1. spelling van de stam en de tegenwoordige tijd (o.t.t.)

ik antwoord, jij antwoordt, antwoord jij, hij antwoordt

2. spelling van de verleden tijd (o.v.t.)

ik blafte, jij antwoordde, hij bad

3. spelling van het voltooid deelwoord

geharkt, gedweild, gebeurd, de verbrede straat

4. spelling van de gebiedende wijs (imperatief)

kruis aan, meld u aan, meldt u zich aan

5. spelling van Engelse werkwoorden

ik delete, jij deletet, hij heeft gedeletet

Hebt u een taalvraag?

Nieuwsbrief krijgen?

  • vraag & woord van de week
  • wekelijks in uw mailbox
  • meer dan 13.000 abonnees

Spellingtests

  • ontdek hoe goed u spelt
  • geen exotische kwesties
  • meteen feedback

Volg ons