Algemene tarieven

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de schenking van roerende goederen of de schenking van onroerende goederen:

Belastingverhogingen

Er zijn verschillende redenen waarom er een belastingverhoging kan worden toegepast. Een overzicht vindt u terug op volgende pagina: