Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tarieven in de schenkbelasting

Tarieven in de schenkbelasting

In de schenkbelasting zijn er verschillende tarieven, afhankelijk van het goed dat wordt geschonken (roerend of onroerend) of afhankelijk van de hoedanigheid van de schenker of de begiftigde.

Algemene tarieven

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de schenking van roerende goederen of de schenking van onroerende goederen:

Belastingverhogingen

Er zijn verschillende redenen waarom er een belastingverhoging kan worden toegepast. Een overzicht vindt u terug op volgende pagina: