Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toelating tot arbeid

Toelating tot arbeid

Dien uw aanvraag tijdig in

De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen, de doorlooptijd kan tot 2 à 3 maanden oplopen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

Als u als werkgever een buitenlandse werknemer in loondienst wilt aanwerven, moet u daar vooraf een toelating tot arbeid voor aanvragen. Voor bepaalde categorieën van buitenlanders bent u vrijgesteld van die verplichting, bijvoorbeeld als het gaat om onderdanen van een EU-lidstaat of van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland. Zij mogen om het even welke job uitoefenen in Vlaanderen, bij om het even welke werkgever.

 

BELANGRIJK - de nieuwe lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen die openstaan voor arbeidsmigratie treedt op 1 september 2023 in werking

De nieuwe lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen waarvoor een vermoeden van tekort in arbeidskrachten geldt, treedt op 1 september 2023 in voege. Deze lijst krijgt tweejaarlijks een update. De geldigheid van de oude lijst van 2021 (die afliep eind maart 2023) werd tijdelijk verlengd tot 31 augustus 2023 (MB 29/3/23). Vanaf 1 september treedt de nieuwe lijst in werking.

De nieuwe lijst werd aangepast aan de huidige economische realiteit en arbeidsmarktsituatie - ze bevat nu 29 functies. Het voorstel werd afgestemd met de sectoren en de sociale partners (advies van de SERV). Concrete informatie en de lijst zelf vindt men op de specifieke webpagina betreffende de tewerkstelling in knelpuntberoepen.

Snel weten of u een toelating tot arbeid nodig hebt

Wilt u snel weten of u een toelating tot arbeid nodig hebt en zo ja, hoe u die aanvraagt en welke documenten u daarvoor nodig hebt? De simulator toelating tot arbeid geeft u alvast een indicatie.

Ook interessant

Lees deze pagina in: