Gedaan met laden. U bevindt zich op: Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

Indicatie behandeltijden toelating tot arbeid

De Dienst Economische Migratie kent een grote toevloed aan aanvragen.

Met de behandeltijd wordt een indicatie gegeven van het aantal maanden vóór het onderzoek van uw dossier van start gaat. 
LET OP: dit is verschillend per aanvraagcategorie 

Uw aanvraag voor een gecombineerde vergunning is via het Uniek Loket(opent in nieuw venster), working in Belgium op te volgen. 

Een eerste aanvraag of hernieuwing kan tot 6 maanden op voorhand ingediend worden.

Aanvragen voor een gecombineerde vergunning van bepaalde duur worden digitaal ingediend via het uniek loket: ‘Working in Belgium’.

Sinds 17 januari ontvangt u ook de briefwisseling over deze dossiers via het Uniek Loket ‘working in Belgium’(opent in nieuw venster)

Bij volgende statuswijziging van uw dossier wordt u via uw e-box(opent in nieuw venster) verwittigd met bijhorende brief.

 • ​“Informatie bijgevraagd door regio”
 • ​“Ontvankelijk”
 • ​“Positieve beslissing werk”
 • ​“Onontvankelijk” + aangetekend schrijven
 • “negatieve beslissing werk” + aangetekend schrijven

Indicatie behandeltijden in november 2023 toelating tot arbeid / Vlaams Gewest

De behandeltijd betreft een indicatie van het aantal maanden vóór het onderzoek van uw dossier van start gaat.

 • Eerste aanvragen: categorie hooggeschoolden/leidinggevenden/EU Blue Card/onderzoekers: +3 maanden

 • Eerste aanvragen: categorie knelpuntberoepen: +2 maanden
 • Eerste aanvragen: categorie overige: +3 maanden
 • Eerste aanvragen: alle andere categorieën: +3 maanden
 • Hernieuwingen: categorie hooggeschoolden/leidinggevenden/EU Blue Card/onderzoekers: +1 maanden
 • Hernieuwingen categorie knelpuntberoepen: +2 maand
 • Hernieuwingen: categorie overige: 3 maand
 • Hernieuwingen: alle andere categorieën: +2 maand
 • Seizoenarbeiders: 2-3 weken
 • Onbepaalde duur: 3 maanden
 • Au pair: +3 maanden

Wat na een positieve beslissing werk? Indicatie behandeltijden november 2023 bij federale overheid / dienst vreemdelingenzaken

Na een positieve beslissing werk, wordt uw dossier automatisch overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken(opent in nieuw venster) die een eindbeslissing neemt inzake de gecombineerde vergunning. (bijlage 46/47/48)

De dienst vreemdelingen heeft een doorlooptijd van:

 • Eerste aanvragen: 8 à 10 weken
 • Hernieuwingen: 7 à 8 weken

Indien u na de positieve beslissing werk info wenst over uw dossier kan u met de dienst vreemdelingenzaken contact(opent in nieuw venster) opnemen.

Lees deze pagina in: