Taken van het verhuurkantoor

Het sociaal verhuurkantoor zorgt voor:

  • een huurder en het huurcontract
  • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
  • de inning van de huur en de stipte betaling aan de verhuurder, ook als de woning niet verhuurd is of de huurder niet betaald heeft
  • de brandverzekering
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden (bv verwarmingsketel) voor rekening van de huurder
  • toezicht op het onderhoud van de woning en geeft ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder op het einde van de overeenkomst, rekening houdend met de normale slijtage
  • ondersteuning van de huurder bij zijn rechten en verplichtingen.

Een sociaal verhuurkantoor vraagt in ruil hiervoor aan de verhuurder geen commissieloon, maar wel een billijke huurprijs.

Voordelen voor de eigenaar

Als u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor een billijke huurprijs en de woning is conform aan de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit), dan kunt u in aanmerking komen voor een aantal premies en verminderingen.

Premies voor renovatie

Als u voldoet aan bepaalde voorwaarden, kunt u in aanmerking komen voor de aanpassingspremie (voor aanpassingswerken voor 65-plussers).

Tot en met 30 juni 2022 kon u als verhuurder nog de renovatiepremie (voor woningen van minstens 30 jaar oud) en de huur-en-isolatiepremie (voor dakisolatie, muurisolatie en/of hoogrendementsglas) aanvragen. Vanaf 1 oktober 2022 kunt in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie.

Tot en met 31 december 2018 was er nog een belastingvermindering voor verhuurders bij renovatiewerken aan woning verhuurd aan svk. Enkel uitgaven gedaan uiterlijk op 31 december 2018 kunnen in aanmerking genomen worden. Wie nog in aanmerking komt, kan gedurende een periode van 9 jaar van de vermindering genieten, voor zover aan alle voorwaarden voldaan is.

Verlaagde belastingtarieven

U komt in aanmerking voor het verlaagd tarief op de onroerende voorheffing voor verhuurders aan een sociaal verhuurkantoor. De vermindering wordt automatisch aangevraagd door het svk.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een verminderd tarief voor de registratiebelasting (verkooprecht) krijgen bij de aankoop van een woning die bestemd is voor sociale verhuur.

Als de huurwoning een nieuwbouw is en u die woning voor minstens 15 jaar verhuurt aan een svk, hebt u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in de plaats van 21%).

Tijdens de looptijd van het huurcontract zorgt het svk er ook voor dat de woning verhuurd is. Als een huurder de woning verlaat, gaat het kantoor meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Daardoor vermijdt u langdurige leegstand en de bijhorende leegstandsheffing.