Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impact van sloop- en heropbouw op de gemeentelijke belastingsinkomsten (2019) Studies in het kader van beleidsdomeinen ‘energie' en ‘klimaat'

Impact van sloop- en heropbouw op de gemeentelijke belastingsinkomsten (2019)

Inhoud van de studie

Steden en gemeenten vervullen een belangrijke rol in de opwaardering en verduurzaming van de woningen en gebouwen op hun grondgebied. Sommige gebouwen zijn er echter zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw waarschijnlijk de betere optie is. In de 13 Vlaamse centrumsteden geldt daarom al een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw van een woning. Sinds dit jaar kunnen particulieren buiten deze steden ook beroep doen op de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

Een aanvullend lokaal sloopbeleid kan voor steden en gemeenten een krachtig instrument zijn om doelstellingen op vlak van ruimte, energie en kwalitatief wonen versneld te verwezenlijken. Zo kan een slimme lokale slooppremie met gerichte toekenningscriteria verloederde buurten opwaarderen, leegstand bestrijden en/of de verdichting van woonkernen bevorderen.

Recent onderzoek van de KU Leuven, in opdracht van het Vlaams Energieagentschap, toont nu ook aan dat steden en gemeenten een lokale slooppremie op korte tot middellange termijn kunnen terugverdienen. Zo stijgen onder andere de inkomsten uit de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing door het hoger kadastraal inkomen van de nieuwe woningen. In het rapport worden hiervoor enkele cases uitgewerkt op basis van reële data uit het Groot Vlaams Woningonderzoek (2013).

Belangrijkste bevindingen

De analyse van de KU Leuven(PDF bestand opent in nieuw venster) toont hiermee aan dat aanvullend gemeentelijk sloopbeleid zodoende ook vanuit budgettair perspectief waardevol is.