Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stoomproductie in de energietransitie (2021) Studies in het kader van beleidsdomeinen ‘energie' en ‘klimaat'

Stoomproductie in de energietransitie (2021)

Fossiele brandstoffen zullen in de (nabije) toekomst verdwijnen. Sinds de industriële revolutie worden fossiele brandstoffen gebruikt voor de productie van stoom. Het klimaatactieplan zet de industrie ertoe aan op zoek te gaan naar alternatieven : de transitie naar CO2-neutrale stoomproductie. Maar wat zijn nu juist die alternatieven?

Lees hier alles over de studie ‘Stroomproductie in de energietransitie(PDF bestand opent in nieuw venster)’.

Zowel ENERGIK vzw als de leden van de stuurgroep van het Platform voor Duurzaam Stoomgebruik hebben in hun industriële contacten moeten vaststellen dat de stoomindustrie nog altijd een slecht zicht heeft op de hernieuwbare alternatieven die gebruikt kunnen worden voor CO2-neutrale stoomproductie. Om die reden probeerde het Platform voor Duurzaam Stoomgebruik via een studiedag op 8 mei 2019 de Belgische stoomgebruikers te informeren over de mogelijke alternatieven. Met behulp van deze subsidieaanvraag wenst het Platform voor Duurzaam Stoomgebruik de Belgische stoomindustrie daarover verder te informeren.