Automatisch toegekende verminderingen

Automatisch toegekende verminderingen worden op het aanslagbiljet verrekend. De toekenning hangt af van het automatisch aan elkaar koppelen van gegevens van een aantal externe instanties. Volgende verminderingen worden automatisch toegekend:

Volgende van deze automatische verminderingen zijn forfaitaire verminderingen (vast forfaitair bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt):

  • Vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen
  • Vermindering voor personen met een handicap.

Andere verminderingen zijn procentueel, bijvoorbeeld de gewone vermindering voor een bescheiden woning (25%).

Aan te vragen verminderingen

Naast de automatische verminderingen zijn er ook verminderingen die u zelf moet aanvragen:

  • Laatst gewijzigd op 4 april 2019